Aktualności

15.02 2018

Jarosław Sroczyński w GCR Who’s Who Legal: Competition 2018

J. Sroczyński został w bieżącym roku ponownie wymieniony w publikacji Global Competition Review Who’s Who Legal: Competition 2018 jako wiodący polski specjalista w dziedzinie prawa konkurencji. Umieszczenie w GCR Who’s Who następuje po przeprowadzeniu niezależnego badania wśród klientów i w środowisku doradców prawnych.

czytaj więcej >

15.02 2018

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego

W czasopiśmie „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” nr 1/2018 ukazała się glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16 autorstwa adw. dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc oraz Zuzanny Ochońskiej. Autorki analizują charakter cywilnoprawny umowy o artystyczne wykonanie utworu wskazując na kontrowersje w dokonanej przez Sąd Najwyższy ocenie charakteru wykonania koncertu muzycznego.

czytaj więcej >

Wiedza

Wieloletnie powiązanie szeregu prawników Kancelarii M&S, z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ich ciągłe zaangażowanie w rozwój doktryny prawa, a także wiedza mec. Sroczyńskiego założyciela i pierwszego dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że zespół Kancelarii M&S składa się z ekspertów w zakresie specjalizacji kancelarii.

Doświadczenie

Prawnicy Kancelarii M&S posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Niejednokrotnie byli twórcami precedensowych wykładni prawa pozwalających chronić ich klientów w najdogodniejszy sposób. Doradzali zarówno wielkim przedsiębiorcom jak i organom państwowym.

Nowoczesność

Kancelaria M&S kładzie nacisk na bezpośredni i elastyczny kontakt z klientem, równocześnie dostosowując się do jego oczekiwań oraz stawiając na praktyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.