Aktualności

27.02 2017

Jarosław Sroczyński prelegentem IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej

W dniach 23-24 lutego 2017 r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezes UOKiK Pan Marek Niechciał.
Mec. Sroczyński wygłosił podczas Konferencji referat pt. „Arbitraż konsumencki (ADR) w energetyce: więcej pożytku czy problemów?” W swoim wystąpieniu Mec. Sroczyński odniósł się do kwestii związanych z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w szczególności do wynikających z niej obowiązków dla przedsiębiorców energetycznych.

czytaj więcej >

16.02 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem)”

W styczniu 2017 r. ukazał się kolejny numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony ochronie konkurencji w sektorze farmaceutycznym i opieki zdrowotnej. W publikacji zamieszczono artykuł J. Sroczyńskiego pt.: „Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem)”, dotyczący sporu Prezesa UOKiK z Naczelną Izbą Lekarską w sprawie homeopatii i wpływu wyroków sądowych wydanych w tej sprawie na uprawnienia samorządu zawodowego lekarzy do regulowania rynków. Artykuł dostępny jest pod adresem internetowym: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/39/111.pdf

czytaj więcej >

Wiedza

Wieloletnie powiązanie szeregu prawników Kancelarii M&S, z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ich ciągłe zaangażowanie w rozwój doktryny prawa, a także wiedza mec. Sroczyńskiego założyciela i pierwszego dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że zespół Kancelarii M&S składa się z ekspertów w zakresie specjalizacji kancelarii.

Doświadczenie

Prawnicy Kancelarii M&S posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Niejednokrotnie byli twórcami precedensowych wykładni prawa pozwalających chronić ich klientów w najdogodniejszy sposób. Doradzali zarówno wielkim przedsiębiorcom jak i organom państwowym.

Nowoczesność

Kancelaria M&S kładzie nacisk na bezpośredni i elastyczny kontakt z klientem, równocześnie dostosowując się do jego oczekiwań oraz stawiając na praktyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.