Aktualności

20.11 2017

Jarosław Sroczyński na IX Kongresie Prawa Konkurencji

W dn. 16 listopada 2017 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w IX Kongresie Prawa Konkurencji, zorganizowanym w Warszawie pod patronatem „Pulsu Biznesu”. W pierwszej części Kongresu, J. Sroczyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat ustawy o nadużywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W drugiej części, J. Sroczyński wygłosił referat dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. W Kongresie udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców, kancelarii prawnych i UOKiK-u.

czytaj więcej >

15.11 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”

W internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym iKAR 6(6)/2017 ukazał się artykuł J. Sroczyńskiego „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”, w którym omówiono procedury związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich w sektorze energetycznym przez Koordynatora ds. negocjacji. Artykuł stanowi rozszerzenie referatu na ten sam temat, wygłoszonego przez Mec. Sroczyńskiego podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, która odbyła się dn. 24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Łódzkiego. Artykuł jest dostępny pod adresem internetowym: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45

czytaj więcej >

Wiedza

Wieloletnie powiązanie szeregu prawników Kancelarii M&S, z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ich ciągłe zaangażowanie w rozwój doktryny prawa, a także wiedza mec. Sroczyńskiego założyciela i pierwszego dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że zespół Kancelarii M&S składa się z ekspertów w zakresie specjalizacji kancelarii.

Doświadczenie

Prawnicy Kancelarii M&S posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Niejednokrotnie byli twórcami precedensowych wykładni prawa pozwalających chronić ich klientów w najdogodniejszy sposób. Doradzali zarówno wielkim przedsiębiorcom jak i organom państwowym.

Nowoczesność

Kancelaria M&S kładzie nacisk na bezpośredni i elastyczny kontakt z klientem, równocześnie dostosowując się do jego oczekiwań oraz stawiając na praktyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.