Jarosław Sroczyński prelegentem na Konferencji Energetycznej w Łodzi

W dniu 24 maja 2017 r., J. Sroczyński uczestniczył w I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wygłaszając referat pt. „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: jak dostosować się do nowych regulacji?”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli sektora energetycznego, naukowców i praktyków.
Zob. także sprawozdanie z Konferencji, opublikowane w Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, YARS, No. 2017, vol. 10(16):