Jarosław Sroczyński prelegentem na Konferencji Rynku Finansowego we Wrocławiu

W dniu 26 maja 2017 r., J. Sroczyński wygłosił referat pt. „Misselling usług finansowych w aspekcie informacji wzajemnie przekazywanych przez strony zawieranych umów” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”. Konferencja została zorganizowana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego.