Jarosław Sroczyński i Agnieszka Staszek prelegentami na warsztatach energetycznych

W dniu 21 czerwca 2017 r., J. Sroczyński i A. Staszek prowadzili w Warszawie warsztaty Proability „Spory w energetyce: problematyczni klienci”, przedstawiając prezentacje nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz kar umownych.