Jarosław Sroczyński uczestnikiem Arnold & Porter Kaye Scholer Competition Law Forum

W dniach 15 i 16 czerwca 2017 r., J. Sroczyński uczestniczył w dorocznym Forum Prawa Konkurencji kancelarii Arnold & Porter Kaye Scholer w Brukseli. Forum było znakomitą platformą wymiany poglądów na temat najnowszych wydarzeń zachodzących w globalnym prawie konkurencji, zwłaszcza w kontekście Brexitu i prezydentury Trumpa.