Jarosław Sroczyński gościem uroczystości na cześć Prof. Anny Fornalczyk

W dniu 22 czerwca 2017 r., J. Sroczyński uczestniczył w uroczystym przekazaniu Pani Profesor Annie Fornalczyk Honorowej Nagrody CARS 2017, przyznanej za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki ochrony konkurencji.