Agnieszka Staszek i Zuzanna Ochońska na konferencji OIRP w Olsztynie w sprawie RODO

W dniach 7-10 września 2017 r. Agnieszka Staszek i Zuzanna Ochońska wzięły udział w konferencji pt. „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?” Konferencja zorganizowana była w Olsztynie przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz OIRP w Olsztynie. Miała na celu przybliżenie uczestnikom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz praktycznych aspektów związanych z wejściem w życie RODO.