Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Ustawa o przewadze kontraktowej: pierwsze refleksje i kontrowersje”

W Księdze Jubileuszowej Prof. Tadeusza Skocznego został opublikowany artykuł Mec. Sroczyńskiego na temat nowej ustawy o przewadze kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W artykule autor analizuje m. in. celowość wprowadzenia nowej regulacji i jej możliwe skutki dla małych i średnich dostawców. Poddano analizie także niektóre pojęcia zawarte w nowej ustawie, takie jak przesłanka interesu publicznego czy dysproporcja w potencjale ekonomicznym przedsiębiorców.