Jarosław Sroczyński na IX Kongresie Prawa Konkurencji

W dn. 16 listopada 2017 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w IX Kongresie Prawa Konkurencji, zorganizowanym w Warszawie pod patronatem „Pulsu Biznesu”. W pierwszej części Kongresu, J. Sroczyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat ustawy o nadużywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W drugiej części, J. Sroczyński wygłosił referat dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. W Kongresie udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców, kancelarii prawnych i UOKiK-u.