Jarosław Sroczyński na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. usług finansowych

Dnia 20 kwietnia 2018 r. odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”. Podczas Konferencji, Jarosław Sroczyński wziął udział w panelu „Koszty na rynku usług płatniczych”, przedstawiając wystąpienie zatytułowane „Regulacja działalności niezależnych operatorów usług płatniczych – szansa na więcej konkurencji i niższe koszty usług?”. Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli świata biznesu finansowego, naukowców i praktyków, a także przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i instytucji z sektora finansów.