Aktualności

29.11 2009

Międzynarodowa konferencja homeopatyczna

W dniu 28 listopada 2009 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Leczenie homeopatyczne we współczesnej medycynie”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Na konferencji tej J. Sroczyński wygłosił wykład pt. „Swoboda wykonywania zawodu przez lekarza stosującego homeopatię – podstawowe zagadnienia prawne”.

czytaj więcej >

30.10 2009

Seminarium na XX-lecie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 29 października 2009 r. odbyło się w Warszawie Seminarium inaugurujące obchody XX-lecia istnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poświęcone kontroli koncentracji. Było to spotkanie w ramach Środkowoeuropejskiej Inicjatywy w sprawie Współpracy Organów ds. Konkurencji (CECI), zrzeszającej sześć krajów: Czechy, Słowację, Słowenię, Polskę, Węgry i Austrię. Jarosław Sroczyński przedstawił podczas Seminarium prezentację pt. „Merger Review in an Economic Downturn: EU Experience” i uczestniczył w dyskusji panelowej.

czytaj więcej >

26.09 2009

Prof. Ryszard Markiewicz na Kongresie Kultury Polskiej

W dniach 23-25 września 2009 r. odbywał się w Krakowie Kongres Kultury Polskiej, którego gospodarzem był Uniwersytet Jagielloński. W tym ważnym dla kultury polskiej wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci środowisk twórczych, odbiorcy kultury, przedstawiciele administracji, eksperci. Kongres obejmował dyskusję na trzy wiodące tematy: Przestrzenie twórczości, Instytucje dla kultury oraz Kultura w społeczeństwie. Prof. Ryszard Markiewicz, wymieniony wśród „Osobowości Kongresu”, był moderatorem tematu „Prawo autorskie”.

czytaj więcej >

29.07 2009

Akademia Prawa Komputerowego

W dniu 28 lipca 2009 r. w Warszawie, Jarosław Sroczyński wygłosił prezentację podczas XXXV edycji seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Uwarunkowania prawne i podatkowe w działalności wydawniczej”. Tematem prezentacji było studium przypadku: „Skazani na Empik? Instytut Książki w obronie małych wydawców przed praktykami ograniczającymi konkurencję”. Uczestnikami seminarium, zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki, byli głównie przedstawiciele firm wydawniczych.

czytaj więcej >

20.07 2009

Kolejna publikacja dr Karoliny Włodarskiej-Dziurzyńskiej

Nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazała się w 2009 roku monografia autorstwa dr Karoliny Włodarskiej-Dziurzyńskiej pt. „Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów”.

czytaj więcej >

04.06 2009

Konferencja w Poznaniu nt. prawa autorskiego i prawa konkurencji

Jarosław Sroczyński był uczestnikiem Konferencji naukowej pt. „Prawo autorskie a prawo konkurencji”, zorganizowanej w dn. 3 czerwca 2009 r. w Poznaniu przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jarosław Sroczyński wygłosił podczas Konferencji referat pt. „Konfrontacja prawa autorskiego z prawem konkurencji w orzecznictwie Prezesa UOKiK”. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji zbiorowego zarządzania oraz prawnicy z firm doradczych.

czytaj więcej >

22.05 2009

Konferencja Służby Celnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniach 20-21 maja 2009 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Służby Celnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, na temat roli Służby Celnej w walce z naruszeniami praw własności intelektualnej. Podczas Konferencji, prof. Janusz Barta i prof. Ryszard Markiewicz byli uczestnikami panelu dyskusyjnego „Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej w aspekcie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego studium przypadku”.

czytaj więcej >