Aktualności

30.10 2009

Seminarium na XX-lecie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 29 października 2009 r. odbyło się w Warszawie Seminarium inaugurujące obchody XX-lecia istnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poświęcone kontroli koncentracji. Było to spotkanie w ramach Środkowoeuropejskiej Inicjatywy w sprawie Współpracy Organów ds. Konkurencji (CECI), zrzeszającej sześć krajów: Czechy, Słowację, Słowenię, Polskę, Węgry i Austrię. Jarosław Sroczyński przedstawił podczas Seminarium prezentację pt. „Merger Review in an Economic Downturn: EU Experience” i uczestniczył w dyskusji panelowej.

czytaj więcej >

26.09 2009

Prof. Ryszard Markiewicz na Kongresie Kultury Polskiej

W dniach 23-25 września 2009 r. odbywał się w Krakowie Kongres Kultury Polskiej, którego gospodarzem był Uniwersytet Jagielloński. W tym ważnym dla kultury polskiej wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci środowisk twórczych, odbiorcy kultury, przedstawiciele administracji, eksperci. Kongres obejmował dyskusję na trzy wiodące tematy: Przestrzenie twórczości, Instytucje dla kultury oraz Kultura w społeczeństwie. Prof. Ryszard Markiewicz, wymieniony wśród „Osobowości Kongresu”, był moderatorem tematu „Prawo autorskie”.

czytaj więcej >

29.07 2009

Akademia Prawa Komputerowego

W dniu 28 lipca 2009 r. w Warszawie, Jarosław Sroczyński wygłosił prezentację podczas XXXV edycji seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Uwarunkowania prawne i podatkowe w działalności wydawniczej”. Tematem prezentacji było studium przypadku: „Skazani na Empik? Instytut Książki w obronie małych wydawców przed praktykami ograniczającymi konkurencję”. Uczestnikami seminarium, zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki, byli głównie przedstawiciele firm wydawniczych.

czytaj więcej >

20.07 2009

Kolejna publikacja dr Karoliny Włodarskiej-Dziurzyńskiej

Nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazała się w 2009 roku monografia autorstwa dr Karoliny Włodarskiej-Dziurzyńskiej pt. „Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów”.

czytaj więcej >

04.06 2009

Konferencja w Poznaniu nt. prawa autorskiego i prawa konkurencji

Jarosław Sroczyński był uczestnikiem Konferencji naukowej pt. „Prawo autorskie a prawo konkurencji”, zorganizowanej w dn. 3 czerwca 2009 r. w Poznaniu przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jarosław Sroczyński wygłosił podczas Konferencji referat pt. „Konfrontacja prawa autorskiego z prawem konkurencji w orzecznictwie Prezesa UOKiK”. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji zbiorowego zarządzania oraz prawnicy z firm doradczych.

czytaj więcej >

22.05 2009

Konferencja Służby Celnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniach 20-21 maja 2009 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Służby Celnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, na temat roli Służby Celnej w walce z naruszeniami praw własności intelektualnej. Podczas Konferencji, prof. Janusz Barta i prof. Ryszard Markiewicz byli uczestnikami panelu dyskusyjnego „Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej w aspekcie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego studium przypadku”.

czytaj więcej >

07.05 2009

Konferencja PIKE

W dniach 5-6 maja 2009 r., w Centrum Kongresowym w Ossie k/Rawy Mazowieckiej odbyła się XXXIV Konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE, inaugurująca jubileuszowe obchody 20-lecia telewizji kablowej w Polsce. Podczas tej Konferencji, Jarosław Sroczyński był uczestnikiem dyskusji panelowej nt. wpływu reklamy na świadomość konsumentów i sytuację branży medialnej. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE prof. Danuty Hübner i zgromadziła przedstawicieli Senatu, Sejmu, UOKiK, UKE, ministerstw, mediów, firm reklamowych, doradczych, itp.

czytaj więcej >