Aktualności

15.02 2018

Jarosław Sroczyński w GCR Who’s Who Legal: Competition 2018

J. Sroczyński został w bieżącym roku ponownie wymieniony w publikacji Global Competition Review Who’s Who Legal: Competition 2018 jako wiodący polski specjalista w dziedzinie prawa konkurencji. Umieszczenie w GCR Who’s Who następuje po przeprowadzeniu niezależnego badania wśród klientów i w środowisku doradców prawnych.

czytaj więcej >

15.02 2018

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego

W czasopiśmie „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” nr 1/2018 ukazała się glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16 autorstwa adw. dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc oraz Zuzanny Ochońskiej. Autorki analizują charakter cywilnoprawny umowy o artystyczne wykonanie utworu wskazując na kontrowersje w dokonanej przez Sąd Najwyższy ocenie charakteru wykonania koncertu muzycznego.

czytaj więcej >

12.02 2018

Michał Markiewicz został doktorem nauk prawnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała naszemu Koledze Michałowi Markiewiczowi stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo własności intelektualnej. Serdecznie gratulujemy!

czytaj więcej >

23.01 2018

Agnieszka Staszek współautorką artykułu o ustawie przewagowej

W numerze 8(6)/2017 internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego iKAR, ukazał się artykuł współautorstwa Agnieszki Staszek oraz Mateusza Mroczka, zatytułowany „Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej”. Autorzy analizują podstawową przesłankę stosowania ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/47/44.pdf

czytaj więcej >

22.01 2018

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński nominowana w rankingu GCR 100 za rok 2017

Nasza kancelaria po raz kolejny otrzymała w tym roku nominację Global Competition Review jako kancelaria rekomendowana wśród stu światowych praktyk prawa konkurencji.

czytaj więcej >

20.11 2017

Jarosław Sroczyński na IX Kongresie Prawa Konkurencji

W dn. 16 listopada 2017 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w IX Kongresie Prawa Konkurencji, zorganizowanym w Warszawie pod patronatem „Pulsu Biznesu”. W pierwszej części Kongresu, J. Sroczyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat ustawy o nadużywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W drugiej części, J. Sroczyński wygłosił referat dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. W Kongresie udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców, kancelarii prawnych i UOKiK-u.

czytaj więcej >

15.11 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”

W internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym iKAR 6(6)/2017 ukazał się artykuł J. Sroczyńskiego „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”, w którym omówiono procedury związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich w sektorze energetycznym przez Koordynatora ds. negocjacji. Artykuł stanowi rozszerzenie referatu na ten sam temat, wygłoszonego przez Mec. Sroczyńskiego podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, która odbyła się dn. 24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Łódzkiego. Artykuł jest dostępny pod adresem internetowym: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45

czytaj więcej >