Aktualności

03.03 2018

Jarosław Sroczyński na V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej

W dniach 1-2 marca 2018 r. odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. Podczas Konferencji, Jarosław Sroczyński wziął udział w panelu dyskusyjnym „Prawne i etyczne aspekty ochrony konsumentów na rynku żywności”, przedstawiając wypowiedź na temat ochrony konsumentów przed praktykami dezinformacji.

czytaj więcej >

03.03 2018

Jarosław Sroczyński w Expert Guides Competition and Antitrust 2018

Jarosław Sroczyński został wymieniony w publikacji Expert Guides Competition and Antitrust 2018 jako wiodący polski specjalista w dziedzinie prawo konkurencji i antymonopolowe.

czytaj więcej >

01.03 2018

Zuzanna Ochońska prelegentem na warsztatach na temat RODO

W dniu 27 lutego 2018 r. Zuzanna Ochońska uczestniczyła jako prelegent w warsztatach zorganizowanych przez Proability w Warszawie, pt. „RODO Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – praktyczne aspekty w branży deweloperskiej”. Pani Ochońska zaprezentowała wykład dotyczący praktycznych aspektów profilowania.

czytaj więcej >

15.02 2018

Jarosław Sroczyński w GCR Who’s Who Legal: Competition 2018

J. Sroczyński został w bieżącym roku ponownie wymieniony w publikacji Global Competition Review Who’s Who Legal: Competition 2018 jako wiodący polski specjalista w dziedzinie prawa konkurencji. Umieszczenie w GCR Who’s Who następuje po przeprowadzeniu niezależnego badania wśród klientów i w środowisku doradców prawnych.

czytaj więcej >

15.02 2018

Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego

W czasopiśmie „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” nr 1/2018 ukazała się glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt III UK 53/16 autorstwa adw. dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc oraz Zuzanny Ochońskiej. Autorki analizują charakter cywilnoprawny umowy o artystyczne wykonanie utworu wskazując na kontrowersje w dokonanej przez Sąd Najwyższy ocenie charakteru wykonania koncertu muzycznego.

czytaj więcej >

12.02 2018

Michał Markiewicz został doktorem nauk prawnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała naszemu Koledze Michałowi Markiewiczowi stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo własności intelektualnej. Serdecznie gratulujemy!

czytaj więcej >

23.01 2018

Agnieszka Staszek współautorką artykułu o ustawie przewagowej

W numerze 8(6)/2017 internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego iKAR, ukazał się artykuł współautorstwa Agnieszki Staszek oraz Mateusza Mroczka, zatytułowany „Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej”. Autorzy analizują podstawową przesłankę stosowania ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/47/44.pdf

czytaj więcej >