Aktualności

07.03 2008

Konferencja na otwarcie Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

W dniu 6 marca 2008 r. odbyły się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie Warsztaty naukowe, poświęcone dziedzinom prawa, w których M&S się specjalizuje, tj. prawu autorskiemu i prawu antymonopolowemu. Tematyka Warsztatów była ściśle związana z orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów polskich oraz organów unijnych dotyczącym działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Prelegentami Warsztatów byli: Dyr. Grzegorz Materna z UOKiK, Dr Kamil Kiljański z DG COMP w Brukseli, Profesorowie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz oraz Mec. Jarosław Sroczyński z M&S. Moderatorem Warsztatów był Profesor Tadeusz Skoczny, dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania UW, które razem z M&S było współorganizatorem Warsztatów. Warsztaty zgromadziły ponad 100 uczestników, reprezentujących środowiska naukowe, instytucje państwowe i regulacyjne, organizacje zbiorowego zarządzania, przedsiębiorców, zwłaszcza z dziedziny mediów, kancelarie prawne i firmy doradztwa ekonomicznego. Warsztaty były także okazją do przedstawienia wydawnictw prawnych firmy Wolters Kluwer.
Po części naukowej Warsztatów odbyła się uroczystość inauguracji działalności Kancelarii Markiewicz & Sroczyński.

czytaj więcej >

15.02 2008

Konferencja Informedia Polska

W dniu 14 lutego 2008 r. Mec. Jarosław Sroczyński wygłosił na Konferencji Informedia Polska w Warszawie wykład zatytułowany „Nieuczciwe praktyki rynkowe. Nowa ustawa, stare praktyki? Konfrontacja z prawem antymonopolowym”. Wystąpienie dotyczyło zmian w polskim prawie konkurencji po wejściu w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

czytaj więcej >