Aktualności

02.10 2018

Wykład inauguracyjny Prof. Ryszarda Markiewicza

W dniu 1 października 2018 r. miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas uroczystości w Auditorium Maximum Prof. Ryszard Markiewicz wygłosił wykład inauguracyjny „Sztuczna inteligencja i własność intelektualna”, przedstawiając nowe wyzwania dla prawa własności intelektualnej wynikające z wielu aspektów sztucznej inteligencji.

czytaj więcej >

17.09 2018

Publikacja dr Michała Markiewicza

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka autorstwa dra Michała Markiewicza „Zarząd wspólnym prawem autorskim”, będąca publikacją rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem. Gratulacje!

czytaj więcej >

22.06 2018

Spotkanie w Pałacu Sobańskich

W dniu 21 czerwca 2018 r. Mec. Sroczyński uczestniczył w uroczystej kolacji i dyskusji w Pałacu Sobańskich w Warszawie nt. dowodów ekonomicznych w prawie konkurencji. Wydarzenie zorganizowały: Concurrences, White & Case oraz Compass Lexecon. Gościem specjalnym tego wydarzenia był Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pan Marek Niechciał.

czytaj więcej >

22.06 2018

Jarosław Sroczyński w panelu konferencji nt. ustawy o przewadze kontraktowej

W dniu 20 czerwca 2018 r. w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania UW odbyła się konferencja „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”. Mec. Sroczyński był uczestnikiem panelu dotyczącego praktycznych aspektów stosowania ustawy o przewadze kontraktowej, przedstawiając zagadnienie kwalifikacji zwierząt hodowlanych jako „produktów rolnych lub spożywczych” w rozumieniu tej ustawy. Nasza kancelaria była jednym ze współorganizatorów konferencji.

czytaj więcej >

21.06 2018

Prelekcja Agnieszki Staszek na temat BIG DATA

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Prawo konkurencji – dochodzenie roszczeń, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, relacje z UOKiK”, zorganizowana przez MMC Polska. Podczas drugiego dnia konferencji, Agnieszka Staszek przedstawiła prelekcję zatytułowaną „Zastosowanie współczesnych rozwiązań w aspekcie prawa konkurencji”. Pani Staszek omówiła kluczowe zagadnienia stosowania prawa konkurencji w sektorze przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności duże zbiory danych – BIG DATA.

czytaj więcej >

27.04 2018

Jarosław Sroczyński prelegentem II. Konferencji Energetycznej w Łodzi

W dniu 26 kwietnia 2018 r., Jarosław Sroczyński uczestniczył w II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. J. Sroczyński wygłosił referat pt. „Umowy przyłączeniowe w ciepłownictwie – aspekty prawa konkurencji i konsumentów”. Uczestnikami Konferencji byli liczni przedstawiciele sektora energetycznego, naukowcy i praktycy.

czytaj więcej >

26.04 2018

Prof. Ryszard Markiewicz gościem Piwnicy Pod Baranami

Dnia 25 kwietnia 2018 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, odbyła się zorganizowana w Piwnicy pod Baranami ogólnopolska dyskusja dotycząca „Granic sztuki i prawa autorskiego”. Wśród uczestników dyskusji był prof. Ryszard Markiewicz, a wśród grona audytorium zasiedli sędziowie, pracownicy naukowi, aktorzy, artyści i muzycy.

czytaj więcej >