Rankingi

25.04 2016

Nominacja Mec. J. Sroczyńskiego oraz Kancelarii Markiewicz & Sroczyński w Rankingu Chambers Europe 2016

Jarosław Sroczyński otrzymał, kolejną już w ciągu ostatnich kilku lat, nominację w rankingu Chambers Europe jako prawnik zaliczany do tzw. Band 1 („pierwszego szeregu”) rekomendowanych prawników z Polski specjalizujących się w prawie konkurencji i prawie antymonopolowym. Nasza kancelaria natomiast została wyróżniona wśród polskich praktyk tej dziedziny prawa. Zobacz:

18.05 2015

J. Sroczyński i Kancelaria Markiewicz & Sroczyński wyróżnieni w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2015 „Rzeczpospolitej”

W opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” Rankingu Kancelarii Prawniczych 2015, Kancelaria M&S została po raz kolejny wyróżniona wśród kancelarii rekomendowanych w dziedzinie Prawo konkurencji i antymonopolowe, a Mec. J. Sroczyński otrzymał ponownie indywidualną rekomendację w tej dziedzinie.

04.05 2015

Jarosław Sroczyński i Kancelaria Markiewicz & Sroczyński w rankingu Chambers Europe 2015

J. Sroczyński uzyskał nominację jako prawnik zaliczany do tzw. Band 1 („pierwszy szereg” rekomendowanych polskich prawników w dziedzinie prawa konkurencji i antymonopolowego) w rankingu Chambers Europe 2015. Nasza kancelaria otrzymała także wyróżnienie wśród praktyk tej dziedziny prawa.

Są to kolejne rekomendacje Chambers Europe dla Mec. Sroczyńskiego i naszej kancelarii w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego w ciągu ostatnich kilku lat.

02.05 2015

Jarosław Sroczyński „rekomendowanym prawnikiem” dziedziny „competition” w Who’s Who Legal 2015

Mec. Sroczyński otrzymał kolejną już nominację „rekomendowanego prawnika” w dziedzinie „competition” w rankingu Who’s Who Legal: Competition 2015.

27.01 2015

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński w rankingu specjalistycznych firm prawniczych portalu „Polski Prawnik”

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński została wymieniona w styczniu 2015 r. w rankingu specjalistycznych firm prawniczych w Polsce, zamieszczonym na portalu zajmującym się analizą rynku usług prawniczych „Polski Prawnik”. Kancelaria M&S została wyróżniona wśród praktyk specjalizujących się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej.

09.01 2015

Nominacja Kancelarii Markiewicz & Sroczyński w rankingu GCR 100 za rok 2014

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński otrzymała ponowną nominację i została wymieniona w rankingu GCR, wśród stu wiodących światowych praktyk prawniczych prawa konkurencji. Kancelaria M&S zajęła zaszczytne miejsce w gronie polskich kancelarii należących do najwyższej kategorii – „Elite”. Zobacz

30.09 2014

Nominacja Mec. Jarosława Sroczyńskiego w Who’s Who Legal 2014

Mec. Jarosław Sroczyński został uznany za „rekomendowanego prawnika” w dziedzinie „competition” w publikacji Who’s Who Legal: Competition, wśród wiodących prawników tej specjalizacji na świecie.