“RZECZPOSPOLITA” LAW FIRMS RANKING 2020 – M&S AS A RECOMMENDED LAW FIRM IN 3 FIELDS, RECOMMENDED LAWYERS IN COMPETITION AND ANTIMONOPOLY LAW AND INTELLECTUAL, INDUSTRIAL AND COPYRIGHT PROPERTY LAW, LEADER IN THE FIELD OF “CONSUMER AFFAIRS”.

W XVIII edycji ogólnopolskiego rankingu kancelarii prawniczych 2020 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, kancelaria Markiewicz & Sroczynski otrzymała rekomendacje w 3 dziedzinach 1) Sprawy konsumenckie; 2) Prawo konkurencji i antymonopolowe; 3) Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie. Ponadto, prof. Ryszard Markiewicz otrzymał rekomendację w dziedzinie “Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie” a Mec. Jarosław Sroczyński w dziedzinie “Prawo konkurencji i antymonopolowe”. Mec. Sroczynski został też wybrany liderem w dziedzinie “Sprawy konsumenckie”. Rekomendacje te są udzielane na podstawie wskazań innych prawników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wskazali! Więcej o rankingu na stronie Rzeczpospolita: https://www.rp.pl/Rankingi/306109993-Ranking-kancelarii-prawniczych-2020-kto-zwyciezyl-w-rekomendacjach.htmlIn the 18th edition of the national ranking of law firms 2020 organized by “Rzeczpospolita”, the law firm Markiewicz & Sroczynski received recommendations in 3 fields: 1) Consumer matters; 2) Competition and antimonopoly law; 3) Intellectual and Industrial Property and Copyright Law. Moreover, Prof. Ryszard Markiewicz has been recommended in the field of “Intellectual and Industrial Property Law and Copyright” and Mr. Jarosław Sroczynski in the field of “Competition Law and Antitrust Law”. Mr. Sroczynski has also been appointed a leader in the field of “Consumer Affairs”. These recommendations are made on the basis of indications from other lawyers. We would like to thank everyone who pointed us out! Read more about the ranking on the Rzeczpospolita website: https://www.rp.pl/Rankingi/306109993-Ranking-kancelarii-prawniczych-2020-kto-zwyciezyl-w-rekomendacjach.html