Contact

Markiewicz & Sroczyński GP

ul. Św. Tomasza 34, Dom Na Czasie, Suite 12,
31-027 Cracow, Poland
tel.: +48 (12) 428 55 05
fax: +48 (12) 428 55 09
email: office@mslegal.com.pl

NIP 677-23-05-033
KRS 0000298022
REGON 120629044

BANK ACCOUNTS
PL 93 1090 1665 0000 0001 0861 7103
EUR 85 1090 1665 0000 0001 0913 4742
Santander Bank Polska S.A., 2 Oddział w Krakowie