Prelekcja Agnieszki Staszek na temat BIG DATA

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Prawo konkurencji – dochodzenie roszczeń, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, relacje z UOKiK”, zorganizowana przez MMC Polska. Podczas drugiego dnia konferencji, Agnieszka Staszek przedstawiła prelekcję zatytułowaną „Zastosowanie współczesnych rozwiązań w aspekcie prawa konkurencji”. Pani Staszek omówiła kluczowe zagadnienia stosowania prawa konkurencji w sektorze przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności duże zbiory danych – BIG DATA.