O kancelarii

Kancelaria Markiewicz Sroczyński Mioduszewski jest wyspecjalizowaną doradczą firmą prawniczą, bazującą na wieloletnich doświadczeniach zawodowych jej Partnerów i Współpracowników. MSM działa na terenie całego kraju.

MSM świadczy usługi prawnicze w zakresie szeroko rozumianego prawa regulacyjnego, przede wszystkim prawa antymonopolowego, prawa ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej, prawa mediów i internetu, nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa energetycznego, prawa turystycznego, itd. Doradzamy także w zakresie prawa antykorupcyjnego, zwłaszcza w zakresie cywilno-prawnych i administracyjnych skutków przestępstw korupcji.

Profil Kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski zapewnia kompleksowe podejście do interesów klienta związanych z bezpieczeństwem prawnym w zakresie dziedzin prawa regulującego działalność gospodarczą w Polsce i w Unii Europejskiej.

Prawnicy MSM nastawieni są na praktyczne i szybkie reagowanie na konkretne potrzeby Klienta; czasami za całą poradę służy krótka rozmowa lub mail, niekiedy trzeba opracować wyczerpujące pismo procesowe, opinię lub memorandum, aby uniknąć w sądzie zarzutu tzw. prekluzji dowodowej względnie przygotować się do złożonego procesu negocjacji handlowych. Dlatego nasze honoraria są powiązane z zakresem i stopniem złożoności realizowanych zleceń. Klient zawsze otrzymuje pełną informację o kosztach, które wiążą się z prowadzeniem danej sprawy.

Jako jeden ze sposobów współpracy polecamy tzw. „Pakiety Regulacyjne”, jako formę szczególnie korzystną z punktu widzenia racjonalizacji kosztów, a jednocześnie dającą szeroki obraz sytuacji prawnej firmy. Pakiety Regulacyjne obejmują „prewencyjny” audyt w kilku wybranych dziedzinach prawa, a następnie przedstawienie wniosków praktycznych (np. jak przeredagować zapisy w umowach) i ewentualnie szkolenia dla wybranych grup pracowniczych lub zarządczych. Bliższych informacji nt. Pakietów Regulacyjnych udziela Mec. Jarosław Sroczyński.

Nasi Klienci otrzymują od nas pomoc prawną zarówno w zakresie istotnych dla nich kwestii publiczno-prawnych, na przykład przy obowiązkowym zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, badaniu umów dystrybucyjnych pod kątem klauzul mogących stanowić ryzyko prawne, postępowań prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w tym kontroli baz danych), jak i w przypadkach spraw o charakterze prywatno-prawnym, takich jak procesy o naruszenie praw autorskich, reguł uczciwej konkurencji lub dóbr osobistych przedsiębiorców i osób fizycznych.

Prowadzimy także doradztwo w zakresie tzw. „private enforcement” w sprawach antymonopolowych, czyli dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od przedsiębiorstw naruszających reguły konkurencji.

Rozwijamy ponadto działalność doradczą na rzecz konsumentów w zakresie powództw zbiorowych przeciwko podmiotom naruszającym prawa konsumenckie (tzw. class actions).