Prof. dr hab. Janusz Barta

Publikacje przykładowe, wybrane z ponad 200 publikacji naukowych takich jak: monografie, komentarze do ustaw, podręczniki, glosy do orzeczeń sądowych);

 1. ACTA i prawo autorskie, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej (współautor).
 2. Poland, International Copyright Law and Practice, NIMMER. P.E. Geller, New York 2011, ss. 60 (współautor).
 3. Prawo autorskie i prawa pokrewne – Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, wyd. 5, ss. 824.
 4. Ochrona danych osobowych – Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011 (współautor).
 5. Poland, International Copyright Law and Practice, NIMMER. P.E. Geller, New York 2010, ss. 60 (współautor).
 6. Prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010 (współautor).
 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, ss. 199, wyd. 4 (współautor).
 8. Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, ss. 211 (współautor).
 9. Ochrona danych osobowych, Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, ss. 925 (współautor).
 10. Prawo autorskie, T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, ss. 448 (współautor).
 11. Prawo autorskie, T. 2, Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, ss. 667 (współautor).
 12. Prawo autorskie, T. 1, Ustawodawstwo polskie, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, ss. 597 (współautor).
 13. Ochrona powszechnych dóbr osobistych, Prawo mediów. Wydawnictwo Prawnicze LexixNexis, Warszawa 2005, s. 441-487 (współautor).
 14. Media a internet, Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze LexixNexis, Warszawa 2005, s. 182-198 (współautor).
 15. Prawo autorskie i prawa pokrewne – Komentarz, Wyd. IV, Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 64-92, 124-143, 175-222, 227-246, 373-415, 447-523, 562,-644, 706-723, 883-909, Kraków 2005 (współautor).
 16. Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Kantor Wydawniczy Zakamycze, ss. 278, Kraków 2005 (współautor).
 17. Odpowiedzialność za odesłania w Internecie, Odpowiedzialność cywilna, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 611-635 (całość ss. 766), Kraków 2004 (współautor).
 18. Ochrona powszechnych dóbr osobistych, Prawo mediów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. a/1-A/64 (współautor).
 19. Prawo autorskie, Przepisy, Orzecznictwo, Umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC, wyd. 4 rozszerzone i zaktualizowane, ss. 1203, Warszawa 2002 (współautor).
 20. Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, 2002 (współautor).
 21. Prawo autorskie, Przepisy, Orzecznictwo, Umowy międzynarodowe, wyd. IV, 2002 (współautor).
 22. Poland, International Copyright Law and Practice, Nimmer, P. E. Geller, New York, 2002 (współautor).
 23. Ochrona danych osobowych, wyd. II, 2002 (współautor).
 24. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. II, 2001 (współautor).
 25. Internet a prawo, 1998 (współautor).
 26. Prawo autorskie, Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, nr 3, 1998.
 27. Telewizja kablowa i prawo, 1997 (współautor).
 28. Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu, 1996 (współautor).
 29. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, 1994 (współautor).
 30. Główne problemy prawa komputerowego, 1993 (współautor).
 31. Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie, praca habilitacyjna, 1988.
 32. Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa, praca doktorska, 1980.