Aktualności

22.06 2018

Spotkanie w Pałacu Sobańskich

W dniu 21 czerwca 2018 r. Mec. Sroczyński uczestniczył w uroczystej kolacji i dyskusji w Pałacu Sobańskich w Warszawie nt. dowodów ekonomicznych w prawie konkurencji. Wydarzenie zorganizowały: Concurrences, White & Case oraz Compass Lexecon. Gościem specjalnym tego wydarzenia był Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pan Marek Niechciał.

czytaj więcej >

22.06 2018

Jarosław Sroczyński w panelu konferencji nt. ustawy o przewadze kontraktowej

W dniu 20 czerwca 2018 r. w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania UW odbyła się konferencja „Projekt dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności a polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej”. Mec. Sroczyński był uczestnikiem panelu dotyczącego praktycznych aspektów stosowania ustawy o przewadze kontraktowej, przedstawiając zagadnienie kwalifikacji zwierząt hodowlanych jako „produktów rolnych lub spożywczych” w rozumieniu tej ustawy. Nasza kancelaria była jednym ze współorganizatorów konferencji.

czytaj więcej >

21.06 2018

Prelekcja Agnieszki Staszek na temat BIG DATA

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Prawo konkurencji – dochodzenie roszczeń, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, relacje z UOKiK”, zorganizowana przez MMC Polska. Podczas drugiego dnia konferencji, Agnieszka Staszek przedstawiła prelekcję zatytułowaną „Zastosowanie współczesnych rozwiązań w aspekcie prawa konkurencji”. Pani Staszek omówiła kluczowe zagadnienia stosowania prawa konkurencji w sektorze przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności duże zbiory danych – BIG DATA.

czytaj więcej >

27.04 2018

Jarosław Sroczyński prelegentem II. Konferencji Energetycznej w Łodzi

W dniu 26 kwietnia 2018 r., Jarosław Sroczyński uczestniczył w II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. J. Sroczyński wygłosił referat pt. „Umowy przyłączeniowe w ciepłownictwie – aspekty prawa konkurencji i konsumentów”. Uczestnikami Konferencji byli liczni przedstawiciele sektora energetycznego, naukowcy i praktycy.

czytaj więcej >

26.04 2018

Prof. Ryszard Markiewicz gościem Piwnicy Pod Baranami

Dnia 25 kwietnia 2018 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, odbyła się zorganizowana w Piwnicy pod Baranami ogólnopolska dyskusja dotycząca „Granic sztuki i prawa autorskiego”. Wśród uczestników dyskusji był prof. Ryszard Markiewicz, a wśród grona audytorium zasiedli sędziowie, pracownicy naukowi, aktorzy, artyści i muzycy.

czytaj więcej >

25.04 2018

Rekomendacje w Rankingu Kancelarii „Rzeczpospolitej” 2018

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński oraz Mec. Jarosław Sroczyński otrzymali w tym roku ponownie rekomendacje w Rankingu Kancelarii „Rzeczpospolitej” w dziedzinie „Prawo konkurencji i antymonopolowe”. Rekomendacje te są udzielane na podstawie wskazań innych prawników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wskazali!

czytaj więcej >

21.04 2018

Jarosław Sroczyński na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. usług finansowych

Dnia 20 kwietnia 2018 r. odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”. Podczas Konferencji, Jarosław Sroczyński wziął udział w panelu „Koszty na rynku usług płatniczych”, przedstawiając wystąpienie zatytułowane „Regulacja działalności niezależnych operatorów usług płatniczych – szansa na więcej konkurencji i niższe koszty usług?”. Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli świata biznesu finansowego, naukowców i praktyków, a także przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i instytucji z sektora finansów.

czytaj więcej >