Aktualności

13.06 2017

Spotkanie z Rzecznikiem Generalnym Maciejem Szpunarem

W dniu 12 czerwca 2017 r., Jarosław Sroczyński uczestniczył w uroczystej kolacji wydanej na cześć polskiego Rzecznika Generalnego w Unii Europejskiej, Prof. Macieja Szpunara, przez Concurrences Review, Allen & Overy i Compass Lexecon w restauracji Belvedere w Warszawie. Podczas kolacji, Prof. Szpunar wygłosił odczyt nt. „Private enforcement a prawo konkurencji”. To niezwykłe wydarzenie zgromadziło wielu polskich prawników zajmujących się prawem konkurencji, którzy dyskutowali o skutkach wejścia w życie nowej ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

czytaj więcej >

24.06 2017

Jarosław Sroczyński i Agnieszka Staszek prelegentami na warsztatach energetycznych

W dniu 21 czerwca 2017 r., J. Sroczyński i A. Staszek prowadzili w Warszawie warsztaty Proability „Spory w energetyce: problematyczni klienci”, przedstawiając prezentacje nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz kar umownych.

czytaj więcej >

29.05 2017

Jarosław Sroczyński prelegentem na Konferencji Rynku Finansowego we Wrocławiu

W dniu 26 maja 2017 r., J. Sroczyński wygłosił referat pt. „Misselling usług finansowych w aspekcie informacji wzajemnie przekazywanych przez strony zawieranych umów” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”. Konferencja została zorganizowana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego.

czytaj więcej >

27.05 2017

Jarosław Sroczyński prelegentem na Konferencji Energetycznej w Łodzi

W dniu 24 maja 2017 r., J. Sroczyński uczestniczył w I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wygłaszając referat pt. „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: jak dostosować się do nowych regulacji?”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli sektora energetycznego, naukowców i praktyków.

czytaj więcej >

30.04 2017

Jarosław Sroczyński wymieniony w Who’s Who Legal: Competition 2017

J. Sroczyński został po raz kolejny wymieniony jako wiodący polski prawnik w dziedzinie prawa konkurencji w publikacji Global Competition Review – Who’s Who Legal:Competition 2017.

czytaj więcej >

25.04 2017

Nominacje dla naszej kancelarii w trzech rankingach prawniczych

Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach, nasza kancelaria otrzymała wiosną 2017 roku nominacje w trzech rankingach prawniczych, organizowanych przez „Rzeczpospolitą”, „Chambers” oraz „Global Competition Review”. Otrzymaliśmy wyróżnienia w dziedzinie prawa konkurencji.

czytaj więcej >

05.04 2017

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński w rankingu kancelarii regulacyjnych 2017 Polityki Insight

Nasza kancelaria po raz kolejny została wymieniona jako rekomendowana w dziedzinie prawa konkurencji w rankingu kancelarii regulacyjnych ogłoszonym przez Polityka Insight w marcu 2017 r.

czytaj więcej >