Aktualności

22.05 2009

Konferencja Służby Celnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniach 20-21 maja 2009 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Służby Celnej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, na temat roli Służby Celnej w walce z naruszeniami praw własności intelektualnej. Podczas Konferencji, prof. Janusz Barta i prof. Ryszard Markiewicz byli uczestnikami panelu dyskusyjnego „Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej w aspekcie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego studium przypadku”.

czytaj więcej >

07.05 2009

Konferencja PIKE

W dniach 5-6 maja 2009 r., w Centrum Kongresowym w Ossie k/Rawy Mazowieckiej odbyła się XXXIV Konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej PIKE, inaugurująca jubileuszowe obchody 20-lecia telewizji kablowej w Polsce. Podczas tej Konferencji, Jarosław Sroczyński był uczestnikiem dyskusji panelowej nt. wpływu reklamy na świadomość konsumentów i sytuację branży medialnej. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE prof. Danuty Hübner i zgromadziła przedstawicieli Senatu, Sejmu, UOKiK, UKE, ministerstw, mediów, firm reklamowych, doradczych, itp.

czytaj więcej >

02.04 2009

Seria artykułów w czasopiśmie „Marketing w Praktyce”

W czasopiśmie „Marketing w Praktyce” ukazała się seria naszych publikacji. W numerze 7/2009 zamieszczono artykuł Jarosława Sroczyńskiego i Łukasza Wieczorka pt. „Umowy o zakazie konkurencji”. W numerze 5/2009 Jarosław Sroczyński opublikował artykuł pt. „Product placement – zagadnienia prawne”. Natomiast w numerze 2/2009 ukazał się artykuł Łukasza Wieczorka pt. „Prawo prasowe i etyka dziennikarska a manipulacje w mediach. Prawo do polemik i sprostowań”.

czytaj więcej >

24.03 2009

Głosy eksperckie na łamach „Rzeczpospolitej”

W „Rzeczpospolitej” z dn. 23 marca 2009 r. w dodatku „Gazeta Prawa i Podatków” ukazała się wypowiedź Jarosława Sroczyńskiego na temat rozróżnienia reklamy i informacji handlowej pt. „Reklama a informacja handlowa”. Natomiast w „Rzeczpospolitej” z dn. 19 maja 2009 r., Prof. Janusz Barta i Prof. Ryszard Markiewicz skomentowali autorsko-prawne aspekty tzw. ugody z Google, dotyczącej digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

czytaj więcej >

12.03 2009

Warsztaty Prawa Konkurencji, luty-maj 2009

W okresie luty-maj 2009, Jarosław Sroczyński prowadził w ramach działalności pro bono Kancelarii Markiewicz & Sroczyński Warsztaty Prawa Konkurencji, w których uczestniczyła grupa studentów Wydziału Prawa UJ. Celem Warsztatów były ćwiczenia w sporządzeniu projektu odwołania od przykładowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącej zawarcia zakazanego porozumienia. W trakcie Warsztatów, ich uczestnicy dokonali analizy rynków właściwych, przygotowali argumentację w zakresie zarzucanych naruszeń prawa konkurencji, opracowali wnioski dowodowe. Sporządzony został pełny projekt odwołania adresata decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

czytaj więcej >

10.03 2009

Wykład dla uczestników Warsztatów IP Student UJ

W dn. 9 marca 2009 r. Jarosław Sroczyński wygłosił w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ wykład w ramach Warsztatów studentów Wydziału Prawa UJ – IP Student. Tematem wykładu było zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych, w szczególności podstawowe założenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz jej miejsce w systemie prawa konkurencji i konsumentów.

czytaj więcej >

13.02 2009

Nowa publikacja Prof. Ryszarda Markiewicza i Prof. Janusza Barty

„Media a dobra osobiste” to kolejna książka autorstwa Prof. Ryszarda Markiewicza i Prof. Janusza Barty. Publikacja ukazała się w 2009 r. nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer.

czytaj więcej >