Kariera

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych współpracą z Kancelarią, w formie i zakresie indywidualnie uzgodnionym.
Osoby zainteresowane pracą prawnika (aplikant radcowski/adwokacki, radca prawny/adwokat) lub stażysty (IV lub V rok studiów prawniczych), mogą przesyłać swoje CV/listy motywacyjne i inne dokumenty, z informacjami dotyczącymi, w szczególności:
 zainteresowań/ewentualnych osiągnięć, zwłaszcza w dziedzinach prawa będących w profilu M&S;
 wyniku studiów prawniczych (ocena na dyplomie lub dotychczasowa średnia ocen);
 tematu pracy magisterskiej;
 publikacji, uczestnictwa w kołach naukowych, wydawnictwach uczelnianych, itp.;
 staży i szkoleń, polskich i zagranicznych;
 znajomości języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego;
 ewentualnych referencji.

Prosimy o przesyłanie dokumentacji pocztą elektroniczną na adres: aneta.slabon@mslegal.com.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Markiewicz & Sroczyński sp. j., ul. Św. Tomasza 34/12, Dom Na Czasie, 31-027 Kraków.

Prosimy o zamieszczenie w przesyłanej dokumentacji następującego oświadczenia:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obecnie i w przyszłości, przez Markiewicz & Sroczyński Kancelarię Radców Prawnych sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Tomasza 34/12, Dom Na Czasie, 31-027 Kraków, do celów ewentualnej współpracy z tą Kancelarią.