JAROSŁAW SROCZYŃSKI NA III ENERGETYCZNYM FORUM NAUKI I GOSPODARKI

W dniu 30 września 2021 r. odbyło się III Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki, zorganizowane przez INP PAN, Fundację „Mercatus et Civis” i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów pod patronatem m.in.: Ministra Klimatu i Środowiska, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Prezes Urzędu Patentowego. Mec. Sroczyński wystąpił w panelu „Nowe technologie – szanse i zagrożenia”, dzieląc się refleksjami na temat praktyk pozyskiwania klientów w sektorze fotowoltaiki.