Aktualności

29.04 2022

„Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE (dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) – czy „istnieje” możliwy do określenia zakres tego prawa?”.

W numerze 1/2022 Białostockich Studiów Prawniczych ukazał się artykuł dr. Michała Markiewicz pod tytułem: „Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE (dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) – czy „istnieje” możliwy do określenia zakres tego prawa?”. Zagadnienia związane z interpretacją zakresu prawa autorskiego w Internecie nie tylko są, delikatnie mówiąc nieoczywiste, ale ulegają dalszej komplikacji w ramach implementacji dyrektywy DSM.W artykule autor zwraca uwagę m.in. na wybrane niekonsekwencje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Zapraszamy do lektury. http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/173_Book-BSP-27-nr-1.pdf

czytaj więcej >

27.04 2022

WYKŁAD MEC. ZUZANNY OCHOŃSKIEJ DLA IP STUDENT TBSP UJ

25 kwietnia odbył się wykład „Prawo w branży mody” prowadzony dla projektu “IP STUDENT” – Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ przez Mec. Zuzannę Ochońską. To zawsze duża przyjemność móc podzielić się naszą wiedzą ze studenckim audytorium zainteresowanym tematyką regulacji w przemyśle modowym.

czytaj więcej >

06.04 2022

Seminarium CARS 30 marca 2022 r.

CARS podjął trudny temat skuteczności dochodzenia roszczeń antymonopolowych. Na seminarium 30 marca 2022 r. dyskutowali o tym prelegenci z Holandii, Litwy, Polski i Wlk. Brytanii. Na istotne bariery prawno-organizacyjne wskazywali Caroline Cauffman, Małgorzata Kozak, Marta Mackiewicz, Jurgita Malinauskaite, Sebastian Peyer, Aleksander Stawicki i Marcin Trepka. Jarosław Sroczyński omówił zarzut passing-on jako potencjalny „wyłącznik” odpowiedzialności naruszycieli w przypadku sprzedaży łańcuchowej. Podziękowania dla Dominik Wolski za zaproszenie i organizację Seminarium, Anna Laszczyk za moderację „mojej” sesji, a Maciej Bernatt za słowo wstępne.

czytaj więcej >

05.04 2022

Markiewicz & Sroczyński jako najlepsza kancelaria w rankingu FORBES Best Law Firms 2022

Markiewicz & Sroczyński jako najlepsza kancelaria w rankingu FORBES Best Law Firms 2022 w dwóch dziedzinach: Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym / konkurencja oraz Własność intelektualna. Dziękujemy za wyróżnienie! “Lista Najlepsze Kancelarie Polska 2022 powstała w oparciu o rekomendacje oddane przez prawników pracujących w kancelariach (badanie peer to peer) oraz klientów biznesowych (np. prawnicy wewnętrzni w działach prawnych przedsiębiorstw) w 24 różnych dziedzinach prawa.” Więcej o rankingu Forbes: https://www.forbes.pl/…/najlepsze-kancelarie-w…/qpw9nm4

czytaj więcej >

24.02 2022

Czy wyrok Sped-Pro zachwieje UOKiK-iem?

Wyrok Sped-Pro wywołał ożywioną dyskusję. Prawo.pl publikuje dzisiaj kilka wypowiedzi, w tym moją (Jarosław Sroczyński), głos zabrał także Profesor Bernatt. Czy wyrok zachwieje UOKiK-iem? Takie pytanie nasuwa się po lekturze niektórych komentarzy. Spójrzmy na sprawę chłodnym okiem. Do kwestii praworządności stosuje się dwuetapowy test ze sprawy C-216/18 PPU. W pierwszym etapie bada się nieprawidłowości systemowe. W drugim, czy w okolicznościach sprawy przedsiębiorca będzie narażony na ryzyko niepraworządności. Komisja nie przeprowadziła analizy na pierwszym etapie, jednak Sąd tego nie zakwestionował (pkt 94 i 95 wyroku). Zakwestionował tylko lakoniczność wypowiedzi Komisji na drugim etapie, co do poszlak przedstawionych przez Sped-Pro. Sąd potwierdził też brak interesu Unii w prowadzeniu postępowania. Znaczenie wyroku może być zatem partykularne. Nie oznacza to, że z systemową praworządnością wszystko jest ok. Problemem jest zwłaszcza brak kadencyjności prezesa i brak kontroli sądowej odmowy wszczęcia postępowania. Moje uwagi w tych kwestiach w artykule na prawo.pl.

czytaj więcej >

12.01 2022

Szkolenie z RODO dla MBA UE Katowice

Nowy rok rozpoczęliśmy spotkaniem z niezwykłym audytorium, tj. uczestnikami studiów podyplomowych MBA in Corporate Governance organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dnia 9 stycznia 2022 r., mec. Zuzanna Ochońska poprowadziła w ramach studiów zajęcia z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Spotkanie zaowocowało niezwykle ciekawą wymianą doświadczeń i dyskusją na temat ochrony danych w różnych organizacjach. Bardzo dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, a Uczestnikom za zaangażowanie.

czytaj więcej >

11.01 2022

Anna Pietrzyk została Aplikantem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2022 roku, Anna Pietrzyk złożyła ślubowanie i została Aplikantem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Gratulujemy!

czytaj więcej >