Aktualności

19.07 2024

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – POCZĄTKUJĄCY WYNALAZCY POTRZEBUJĄ OCHRONY PRAWNEJ

We wczorajszej Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa ze mną dotycząca młodych wynalazców i zagrożeń czyhających na nich ze strony praw własności intelektualnej. Co powinni wiedzieć oraz jakie perspektywy należy dla nich stworzyć, abyśmy wszyscy na tym skorzystali w przyszłości. Wywiad był inspirowany nowym konkursem Rzeczpospolitej, pt.: „Młody Wynalazca. Szukamy polskiego Sama Altmana”. Szukajmy ich wielu!! Link do wywiadu:https://www.rp.pl/abc-firmy/art40829791-poczatkujacy-wynalazcy-potrzebuja-ochrony-prawnej Link do strony konkursu: https://mlodywynalazca.rp.pl/

czytaj więcej >

16.07 2024

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – JAKIE SĄ KONSEKWENCJE BEZCZYNNOŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W dzisiejszej Rzeczpospolitej dr Michał Markiewicz pisze o wybranych niebezpieczeństwach związanych z bezczynnością podmiotów praw własności intelektualnej. Warto bowiem pamiętać, że zwlekanie z podjęciem odpowiednich działań może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje, włącznie z oddaleniem powództwa i ograniczeniem możliwości podnoszenia roszczeń także względem przyszłych naruszeń. W tekście zwraca uwagę, m.in. na: termin na wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, konsekwencje tolerowania używania znaku towarowego kolidującego z innym, wcześniej zarejestrowanym, zarzut „venire contra factum proprium” oraz różnice między powyższym zarzutem, a instytucją przedawnienia. Link do artykułu https://www.rp.pl/biznes/art40810871-jakie-sa-konsekwencje-bezczynnosci-w-prawie-wlasnosci-intelektualnej

czytaj więcej >

02.07 2024

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – PRAWA POKREWNE A PRAWO AUTORSKIE – RÓŻNICE I KONSTRUKCJE

W dzisiejszej Rzeczpospolitej dr Michał Markiewicz pisze o prawach pokrewnych i różnicach w ich regulacji względem praw autorskich, w szczególności koncentrując się na prawie do artystycznego wykonania, prawie do fonogramu i prawie do wideogramu. W tekście odpowiada między innymi na pytania: Jaka jest różnica między korzystaniem z praw autorskich a wskazanych praw pokrewnych? Jakie są różnice w zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych? W jakim zakresie korzystanie z praw pokrewnych nie narusza ich lecz wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia (i jakie różnice występują w tym zakresie między prawami artystów wykonawców a prawami do fonogramu i wideogramu)? Link do artykułu dla subskrybentów Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/biznes/art40742641-prawa-pokrewne-a-prawo-autorskie-roznice-i-konstrukcje

czytaj więcej >

27.06 2024

MECENAS EWELINA BOSEK DLA PRAWO.PL – UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO – DLA OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA, CZY TYLKO DLA TOWARÓW I USŁUG?

W portalu Prawo.pl w ramach „5 minut o PWI“ ukazał się artykuł radcy prawnego Eweliny Bosek zatytułowany: Używanie znaku towarowego – dla oznaczenia przedsiębiorstwa, czy tylko towarów i usług? „Rozwijając swoją działalność i decydując się na ochronę znaku, zazwyczaj zgłaszamy go z ostrożności dla szerszego zakresu towarów i usług. Ma to jednocześnie swoje zalety, ale też wady. Większe jest wówczas ryzyko kwestionowania znaku w ramach sprzeciwów lub wniosków o unieważnienie, ale jednocześnie korzystamy – przynajmniej przez pewien czas – z szerszej ochrony.” Poruszane zagadnienia: Konsekwencje szerokiego wykazu towarów i usług; Dystrybucja towarów marek zewnętrznych a znak towarowy; Praktyka urzędów i sądów; Praktyczne wnioski – szersza perspektywa. Link do artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/jak-nie-stracic-prawa-do-znaku-towarowego,527312.html?

czytaj więcej >

24.06 2024

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” 2024 – 7 WYRÓŻNIEŃ DLA MSM: KANCELARIA LIDER W 2 DZIEDZINACH, REKOMENDOWANA KANCELARIA W 1, PRAWNICY LIDERZY W 2 DZIEDZINACH I 1 REKOMENDOWANY PRAWNIK

W XXII edycji ogólnopolskiego Rankingu Kancelarii Prawniczych 2024 organizowanego przez Rzeczpospolitą, kancelaria Markiewicz Sroczyński Mioduszewski została ponownie wyróżniona w praktykowanych dziedzinach. Łącznie otrzymaliśmy 7 wyróżnień: Tytuł Kancelarii – Lidera w dwóch dziedzinach: Prawo własności intelektualnej; Prawo konkurencji i antymonopolowe; oraz tytuł Rekomendowanej Kancelarii w dziedzinie: TMT (informatyka, media, telekomunikacja). Ponadto, w kategorii prawników Liderami dziedzin zostali: prof. Ryszard Markiewicz – “Prawo własności intelektualnej”; mec. Jarosław Sroczyński – “Prawo konkurencji i antymonopolowe”; natomiast Rekomendowani prawnicy to: mec. Marcin Mioduszewski – „TMT (informatyka, media, telekomunikacja)” dr Michał Markiewicz – „Prawo własności intelektualnej”. Więcej o rankingu na stronie Rzeczpospolita: https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2024

czytaj więcej >

19.06 2024

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – EURO 2024 I BENEFITY: FIRMA MA KOSZT A PRACOWNIK PRZYCHÓD

W dzisiejszej Rzeczpospolitej pojawił się artykuł red. Nadii Senkowskiej, w którym zamieszczono krótki komentarz dr. Michała Markiewicza dotyczący praktyk UEFA i FIFA w zakresie zabezpieczania praw własności intelektualnej w związku z organizacją turniejów piłkarskich (mistrzostw Europy oraz świata). To co nie znalazło się w tekście to obserwacja, że: działania UEFA i FIFA nie mogą monopolizować wszelkich aktywności komercyjnych wokół turnieju, który jest przecież wydarzeniem społecznym. Dlatego produkcja koszulek, piłek czy innych gadżetów dla kibiców w związku z odbywającym się turniejem nie jest niedozwolona, o ile ich projekty nie będą takie same lub łudząco podobne do oryginałów, a sposób ich promocji nie będzie wkraczał w chronione prawem interesy organizatora turnieju. Wyznaczenie granic przyznawanej ochrony wymaga jednak indywidualnej oceny konkretnych okoliczności sprawy. Link do artykułu dostępnego dla subskrybentów: https://www.rp.pl/podatki/art40660101-euro-2024-i-benefity-firma-ma-koszt-pracownik-przychod?

czytaj więcej >

18.06 2024

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – UMOWY RAMOWE NA MASOWE TWORZENIE UTWORÓW

W dzisiejszej Rzeczpospolitej dr Michał Markiewicz pisze o problemie umów, które dotyczącą stworzenia w przyszłości, dużej, bliżej nieokreślonej, liczby utworów. Problem ten wiąże się m.in. z następującymi pytaniami: Czy dozwolone jest zawarcie umowy, która nie precyzuje co ma powstawać w przyszłości? Czy wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności ogranicza swobodę stron we współpracy? Czy rynkowa praktyka składania zamówień mailowych odpowiada wymogom ustawowym przewidzianym dla umów przenoszących prawa autorskie? Jak bezpiecznie dookreślić przedmiot umowy ramowej? Co zrobić jeśli umowa nie realizuje ustawowych wymogów jej ważności? Link: https://www.rp.pl/biznes/art40653181-umowy-ramowe-na-masowe-tworzenie-utworow-tresc-i-wymagana-forma

czytaj więcej >