Aktualności

08.11 2023

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITA – WYGLĄD PRODUKTU – CZY DOZWOLONE JEST KOPIOWANIE? JAK CHRONIONY JEST DESIGN?

🔵 W dzisiejszej Rzeczpospolita zająłem się tematem ochrony wyglądu produktu, wskazując po pierwsze na zasadę dopuszczalności naśladownictwa, po drugie próbując jednak określić w jakim zakresie jest ona ograniczona na wielu płaszczyznach prawa własności intelektualnej. Piszę zatem o tym czym jest niewolnicze naśladownictwo w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w jakim zakresie zewnętrzna postać produktu (design) może być chroniona prawem autorskim, wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi. 👉 Temat kumulatywnej ochrony prawami własności intelektualnej jest fascynujący, pokazuje jak wiele konfliktów pomiędzy interesami poszczególnych graczy rynkowych nie zostało jeszcze precyzyjnie rozstrzygniętych – warto jednak zdawać sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw lub szans. ➡️ Link do artykułu dla Subskrybentów: https://www.rp.pl/biznes/art39361911-wyglad-produktu-czy-dozwolone-jest-kopiowanie-jak-chroniony-jest-design?fbclid=IwAR0L_UwQzWmIhVTL5cveteaPm7bgU9lUZlC4k9698yb6w0Cv2QMXa9tjGBE

czytaj więcej >

24.10 2023

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – WYPOWIADALNOŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ: OCHRONA TWÓRCY CZY WRĘCZ PRZECIWNIE?

🔵 W dzisiejszej Rzeczpospolita dr Michał Markiewicz pisze o trwałości umowy licencyjnej w prawie autorskim. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z tego, że jeśli nie określimy czasu trwania licencji, to wygaśnie ona po 5 latach. Jeszcze większe zaskoczenie związane jest z umowami na czas określony dłuższy niż 5 lat. Możliwość ich wypowiedzenia już po 5 latach co do zasady miała chronić twórcę, w rzeczywistości prowadzi jednak do odmiennych skutków i wymuszania zawierania umów przenoszących prawa, mimo że nie odpowiada to interesom twórcy, ale także oczekiwaniom drugiej strony umowy. 👉 Jak zatem poradzić sobie z umowami licencyjnymi, które muszą być zawarte na długi czas? ➡️ Ogólnodostępny fragment artykułu: https://archiwum.rp.pl/artykul/1504331-Wypowiadalnosc-umowy-licencyjnej:-ochrona-tworcy-czy-wrecz-przeciwnie.html?fbclid=IwAR2EmJlMCdeZdrjFRivRa7QxEVG6fdOiH0XCU-MHV01IoGQJZnY3vL9N1dg

czytaj więcej >

08.11 2023

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITA – WŁASNOŚĆ RZECZY TO JEDNAK NIE WSZYSTKO

🔵 W dzisiejszej Rzeczpospolita dr Michał Markiewicz pisze o instytucji wyczerpania prawa. Czy nabywając towar chroniony prawami własności intelektualnej możemy go dalej sprzedać? Wydawać by się mogło, że skoro jest on naszą własnością to oczywiście, że tak. Odpowiedź jednak, jak zwykle w prawie, brzmi: „to zależy”. 👉 Co do zasady prawa własności intelektualnej obejmują także kontrolę dalszej odsprzedaży nabytych przedmiotów. Wyjątkiem w tym zakresie, mającym niezwykle istotne znaczenie, jest właśnie wyczerpanie prawa do kontroli dalszego obrotu – nie następuję ono jednak zawsze, a sam mechanizm jest istotnym narzędziem z perspektywy kształtowania polityki cen oraz konkurencyjności poszczególnych rynków. W artykule przedstawiam podstawowe założenia konstrukcji wyczerpania prawa oraz skutki jakie ze sobą niesie. ➡️ Ogólnodostępny fragment artykułu: https://archiwum.rp.pl/artykul/1503521-Wlasnosc-rzeczy-to-jednak-nie-wszystko.html

czytaj więcej >

22.09 2023

MEC. ZUZANNA OCHOŃSKA-BOROWSKA O ZATORACH PŁATNICZYCH

🔵 Za zatory płatnicze grożą wysokie administracyjne kary pieniężne. 📢 🔹 Od początku 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące karania za nadmierne opóźnianie się w transakcjach handlowych. Obecnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie posiada już uprawnienia do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej w sytuacji, w której suma należności niezapłaconych lub zapłaconych po terminie w okresie objętym postępowaniem jest wyższa od sumy zobowiązań niezapłaconych lub zapłaconych po terminie w tym okresie. Powyższa zmiana w negatywny sposób wpływa na sytuację wielu przedsiębiorców, którzy w uprzednim stanie prawnym, często „ratowali się” tą przesłanką i dzięki temu unikali wysokich kar administracyjnych. 🔹 Zgodnie z ustawą nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości wymagalnych świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że do powyższej „puli” świadczeń brane są pod uwagę wszystkie świadczenia opóźnione (nawet o 1 dzień), to wielu przedsiębiorcom nie trudno jest spełnić powyższą przesłankę, a w konsekwencji narazić się na ryzyko postępowania przed UOKiK. 🔹 Nowelizacja ustawy wprowadziła także do tzw. postępowań zatorowych instytucję „wystąpienia miękkiego” (na wzór postępowań antymonopolowych i konsumenckich), którym Prezes UOKiK może zwrócić się do przedsiębiorcy wskazując na nieprawidłowości i oczekując w tym zakresie poprawy, bez jednoczesnego wszczynania postępowania administracyjnego. Powyższe być może ograniczy liczbę wszczynanych postępowań, które zakończyć by się mogły karą pieniężną. 👉 W Markiewicz Sroczyński Mioduszewski pomagamy przedsiębiorcom w postępowaniach zatorowych, stąd z zaciekawieniem patrzymy na dalsze kształtowanie się praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK w tym zakresie.

czytaj więcej >

15.09 2023

NOMINACJA W RANKINGU GCR 100 2024!

Kancelaria MSM po raz kolejny została rekomendowana przez Global Competition Review wśród 100 światowych kancelarii prawa konkurencji 🏆 ➡️ Więcej o GCR: https://lnkd.in/e2peUva

czytaj więcej >

15.09 2023

NOWOŚĆ – JEDNA PRZESŁANKA, RÓŻNE ZNACZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

🔵 W dzisiejszej Rzeczpospolita dr Michał Markiewicz piszę o znaczeniu przesłanki nowości dla wybranych praw własności intelektualnej. Choć wydawałoby się, że każdy z nas doskonale wie co jest „nowe”, to jednak okazuje się że termin ten może mieć istotnie odmienne znaczenie dla poszczególnych praw. Występują także prawa, które nie uzależniają swojego powstania od spełnienia przesłanki nowości, co ma równocześnie znaczenie dla zakresu przyznanej ochrony. 👉 To w takim razie co jest „nowe” w prawach własności intelektualnej?

czytaj więcej >

31.08 2023

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” 2023 – KANCELARIA MSM W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH KANCELARII W POLSCE OTRZYMUJĄC WYRÓŻNIENIA: KANCELARIA LIDER W 3 DZIEDZINACH, PRAWNICY LIDERZY W 3 DZIEDZINACH

🔵 W XXI edycji ogólnopolskiego Rankingu Kancelarii Prawniczych 2023 organizowanego przez Rzeczpospolitą, kancelaria Markiewicz Sroczyński Mioduszewski znalazła się w pierwszej 10-tce najlepszych kancelarii w Polsce i otrzymała następujące wyróżnienia: Tytuł Lidera w trzech dziedzinach: 👉 Prawo własności intelektualnej; 👉 Prawo konkurencji i antymonopolowe; 👉 TMT (informatyka, media, telekomunikacja). Ponadto, w kategorii prawników Liderami dziedzin zostali: 👉 prof. Ryszard Markiewicz – “Prawo własności intelektualnej”; 👉 mec. Jarosław Sroczyński – “Prawo konkurencji i antymonopolowe”; 👉 mec. Marcin Mioduszewski – „TMT (informatyka, media, telekomunikacja)”. Ranking tworzony jest m. in. na podstawie wskazań innych prawników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali! #rankingkancelarii #rzeczpospolita #kancelarie #liderzy #tmt #IP ➡️ Więcej o rankingu na stronie Rzeczpospolita: https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2023

czytaj więcej >