Aktualności

07.08 2008

Debata: sponsoring w mediach

W dn. 6 sierpnia 2008 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w trójstronnej debacie Sponsorzy-Sponsorowani-Media, poświęconej zagadnieniom sponsorowania wydarzeń kulturalnych i naukowych, podczas której przedstawił prezentację kwestii prawnych sponsoringu. Uczestnicy debaty podpisali wspólne oświadczenie, przewidujące możliwość stworzenia tzw. kodeksu dobrych praktyk sponsoringowych. Debata odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

czytaj więcej >

19.05 2008

Szkolenie dla radców prawnych

Dr Karolina Włodarska-Dziurzyńska i Mec. Jarosław Sroczyński byli prelegentami na szkoleniu dla radców prawnych, zorganizowanym w dniach 16-18 maja 2008 r. Kudowie Zdroju przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Dr Karolina Włodarska-Dziurzyńska wygłosiła wykład na temat praktycznych aspektów stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Mec. Jarosław Sroczyński na temat związków pomiędzy prawem konkurencji a prawem konsumentów.

czytaj więcej >

07.03 2008

Konferencja na otwarcie Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

W dniu 6 marca 2008 r. odbyły się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie Warsztaty naukowe, poświęcone dziedzinom prawa, w których M&S się specjalizuje, tj. prawu autorskiemu i prawu antymonopolowemu. Tematyka Warsztatów była ściśle związana z orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów polskich oraz organów unijnych dotyczącym działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Prelegentami Warsztatów byli: Dyr. Grzegorz Materna z UOKiK, Dr Kamil Kiljański z DG COMP w Brukseli, Profesorowie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz oraz Mec. Jarosław Sroczyński z M&S. Moderatorem Warsztatów był Profesor Tadeusz Skoczny, dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania UW, które razem z M&S było współorganizatorem Warsztatów. Warsztaty zgromadziły ponad 100 uczestników, reprezentujących środowiska naukowe, instytucje państwowe i regulacyjne, organizacje zbiorowego zarządzania, przedsiębiorców, zwłaszcza z dziedziny mediów, kancelarie prawne i firmy doradztwa ekonomicznego. Warsztaty były także okazją do przedstawienia wydawnictw prawnych firmy Wolters Kluwer.
Po części naukowej Warsztatów odbyła się uroczystość inauguracji działalności Kancelarii Markiewicz & Sroczyński.

czytaj więcej >

15.02 2008

Konferencja Informedia Polska

W dniu 14 lutego 2008 r. Mec. Jarosław Sroczyński wygłosił na Konferencji Informedia Polska w Warszawie wykład zatytułowany „Nieuczciwe praktyki rynkowe. Nowa ustawa, stare praktyki? Konfrontacja z prawem antymonopolowym”. Wystąpienie dotyczyło zmian w polskim prawie konkurencji po wejściu w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

czytaj więcej >