Aktualności

12.03 2009

Warsztaty Prawa Konkurencji, luty-maj 2009

W okresie luty-maj 2009, Jarosław Sroczyński prowadził w ramach działalności pro bono Kancelarii Markiewicz & Sroczyński Warsztaty Prawa Konkurencji, w których uczestniczyła grupa studentów Wydziału Prawa UJ. Celem Warsztatów były ćwiczenia w sporządzeniu projektu odwołania od przykładowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącej zawarcia zakazanego porozumienia. W trakcie Warsztatów, ich uczestnicy dokonali analizy rynków właściwych, przygotowali argumentację w zakresie zarzucanych naruszeń prawa konkurencji, opracowali wnioski dowodowe. Sporządzony został pełny projekt odwołania adresata decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

czytaj więcej >

10.03 2009

Wykład dla uczestników Warsztatów IP Student UJ

W dn. 9 marca 2009 r. Jarosław Sroczyński wygłosił w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ wykład w ramach Warsztatów studentów Wydziału Prawa UJ – IP Student. Tematem wykładu było zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych, w szczególności podstawowe założenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz jej miejsce w systemie prawa konkurencji i konsumentów.

czytaj więcej >

13.02 2009

Nowa publikacja Prof. Ryszarda Markiewicza i Prof. Janusza Barty

„Media a dobra osobiste” to kolejna książka autorstwa Prof. Ryszarda Markiewicza i Prof. Janusza Barty. Publikacja ukazała się w 2009 r. nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer.

czytaj więcej >

11.02 2009

Nasza praktyka – wyrok Sądu Najwyższego w sprawie SIWZ

W dniu 10 lutego 2009 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej kwalifikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jako utworu prawa autorskiego. SIWZ-y stanowią część dokumentacji przetargowej, co jednak nie wyłącza możliwości ochrony prawno-autorskiej ich treści. Zob. więcej w dziale „Co nowego w prawie?.

czytaj więcej >

28.01 2009

„Prawo autorskie” Książką Miesiąca i Roku 2008

Książka autorstwa Prof. Ryszarda Markiewicza i Prof. Janusza Barty pt. „Prawo autorskie” została uhonorowana tytułem Książki Miesiąca i Roku 2008 w kategorii literatury fachowej Magazynu Literackiego KSIĄŻKI. W dniu 27 stycznia 2009 r. laureaci uroczyście odebrali nagrodę w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

czytaj więcej >

12.12 2008

III Kongres „Prawo konkurencji w najnowszym orzecznictwie”

W dn. 11 grudnia 2008 r. Jarosław Sroczyński wygłosił wykład na III Kongresie Informedia Polska w Warszawie „Prawo konkurencji w najnowszym orzecznictwie”. Przedmiotem wykładu były powództwa zbiorowe (class actions) – ich perspektywy i znaczenie dla polskiego prawa konkurencji i konsumentów. Omówiony został m. in. projekt nowej polskiej ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

czytaj więcej >

07.08 2008

Debata: sponsoring w mediach

W dn. 6 sierpnia 2008 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w trójstronnej debacie Sponsorzy-Sponsorowani-Media, poświęconej zagadnieniom sponsorowania wydarzeń kulturalnych i naukowych, podczas której przedstawił prezentację kwestii prawnych sponsoringu. Uczestnicy debaty podpisali wspólne oświadczenie, przewidujące możliwość stworzenia tzw. kodeksu dobrych praktyk sponsoringowych. Debata odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

czytaj więcej >