Aktualności

11.02 2009

Nasza praktyka – wyrok Sądu Najwyższego w sprawie SIWZ

W dniu 10 lutego 2009 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej kwalifikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jako utworu prawa autorskiego. SIWZ-y stanowią część dokumentacji przetargowej, co jednak nie wyłącza możliwości ochrony prawno-autorskiej ich treści. Zob. więcej w dziale „Co nowego w prawie?.

czytaj więcej >

28.01 2009

„Prawo autorskie” Książką Miesiąca i Roku 2008

Książka autorstwa Prof. Ryszarda Markiewicza i Prof. Janusza Barty pt. „Prawo autorskie” została uhonorowana tytułem Książki Miesiąca i Roku 2008 w kategorii literatury fachowej Magazynu Literackiego KSIĄŻKI. W dniu 27 stycznia 2009 r. laureaci uroczyście odebrali nagrodę w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

czytaj więcej >

12.12 2008

III Kongres „Prawo konkurencji w najnowszym orzecznictwie”

W dn. 11 grudnia 2008 r. Jarosław Sroczyński wygłosił wykład na III Kongresie Informedia Polska w Warszawie „Prawo konkurencji w najnowszym orzecznictwie”. Przedmiotem wykładu były powództwa zbiorowe (class actions) – ich perspektywy i znaczenie dla polskiego prawa konkurencji i konsumentów. Omówiony został m. in. projekt nowej polskiej ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

czytaj więcej >

07.08 2008

Debata: sponsoring w mediach

W dn. 6 sierpnia 2008 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w trójstronnej debacie Sponsorzy-Sponsorowani-Media, poświęconej zagadnieniom sponsorowania wydarzeń kulturalnych i naukowych, podczas której przedstawił prezentację kwestii prawnych sponsoringu. Uczestnicy debaty podpisali wspólne oświadczenie, przewidujące możliwość stworzenia tzw. kodeksu dobrych praktyk sponsoringowych. Debata odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

czytaj więcej >

19.05 2008

Szkolenie dla radców prawnych

Dr Karolina Włodarska-Dziurzyńska i Mec. Jarosław Sroczyński byli prelegentami na szkoleniu dla radców prawnych, zorganizowanym w dniach 16-18 maja 2008 r. Kudowie Zdroju przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Dr Karolina Włodarska-Dziurzyńska wygłosiła wykład na temat praktycznych aspektów stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Mec. Jarosław Sroczyński na temat związków pomiędzy prawem konkurencji a prawem konsumentów.

czytaj więcej >

07.03 2008

Konferencja na otwarcie Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

W dniu 6 marca 2008 r. odbyły się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie Warsztaty naukowe, poświęcone dziedzinom prawa, w których M&S się specjalizuje, tj. prawu autorskiemu i prawu antymonopolowemu. Tematyka Warsztatów była ściśle związana z orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądów polskich oraz organów unijnych dotyczącym działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Prelegentami Warsztatów byli: Dyr. Grzegorz Materna z UOKiK, Dr Kamil Kiljański z DG COMP w Brukseli, Profesorowie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz oraz Mec. Jarosław Sroczyński z M&S. Moderatorem Warsztatów był Profesor Tadeusz Skoczny, dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania UW, które razem z M&S było współorganizatorem Warsztatów. Warsztaty zgromadziły ponad 100 uczestników, reprezentujących środowiska naukowe, instytucje państwowe i regulacyjne, organizacje zbiorowego zarządzania, przedsiębiorców, zwłaszcza z dziedziny mediów, kancelarie prawne i firmy doradztwa ekonomicznego. Warsztaty były także okazją do przedstawienia wydawnictw prawnych firmy Wolters Kluwer.
Po części naukowej Warsztatów odbyła się uroczystość inauguracji działalności Kancelarii Markiewicz & Sroczyński.

czytaj więcej >

15.02 2008

Konferencja Informedia Polska

W dniu 14 lutego 2008 r. Mec. Jarosław Sroczyński wygłosił na Konferencji Informedia Polska w Warszawie wykład zatytułowany „Nieuczciwe praktyki rynkowe. Nowa ustawa, stare praktyki? Konfrontacja z prawem antymonopolowym”. Wystąpienie dotyczyło zmian w polskim prawie konkurencji po wejściu w życie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

czytaj więcej >