Aktualności

29.11 2019

Seminarium antymonopolowe ACC

W dniu 28 listopada 2019 r., Mec. Jarosław Sroczyński wygłosił wykład na seminarium Association of Corporate Counsel Europe (ACC) – organizacji zrzeszającej prawników przedsiębiorstw. Wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów definicji rynku właściwego w prawie antymonopolowym oraz kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Seminarium miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

czytaj więcej >

19.07 2019

Raport o historii polskiego prawa konkurencji

Opublikowany został raport z badań naukowych pt. „Implementing a Competition Law System – Three Decades of Polish Experience”, autorstwa dr Marka Martyniszyna z Queen’s University Belfast oraz prof. Macieja Bernatta z Uniwersytetu Warszawskiego. Raport jest obszernym opracowaniem na temat stanu polskiego prawa konkurencji, od początku jego wprowadzenia przed trzydziestu laty, aż po czasy współczesne. Badania były prowadzone w latach 2017-2018 i obejmowały także wywiady z wieloma osobami zaanagażowanymi w tworzenie i rozwój polskiego prawa konkurencji, w tym z Mec. Jarosławem Sroczyńskim jako pierwszym dyrektorem Delegatury Urzędu Antymonopolowego w Krakowie i długoletnim praktykiem w tej dziedzinie prawa. Projekt badawczy był finansowany przez Oxford Noble Foundation w ramach Programme on Modern Poland, jako grant naukowy przyznany dr Markowi Martyniszynowi w 2016 roku.
Zob. link do raportu: https://ssrn.com/abstract=3391298, a także do artykułu o badaniach naukowych, opublikowanego przez Autorów raportu w Journal of Antitrust Enforcement: https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnz016

czytaj więcej >

WIEDZA

Wieloletnie powiązanie szeregu prawników Kancelarii M&S, z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ich ciągłe zaangażowanie w rozwój doktryny prawa, a także wiedza mec. Sroczyńskiego założyciela i pierwszego dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że zespół Kancelarii M&S składa się z ekspertów w zakresie specjalizacji kancelarii.

DOŚWIADCZENIE

Prawnicy Kancelarii M&S posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Niejednokrotnie byli twórcami precedensowych wykładni prawa pozwalających chronić ich klientów w najdogodniejszy sposób. Doradzali zarówno wielkim przedsiębiorcom jak i organom państwowym.

NOWOCZESNOŚĆ

Kancelaria M&S kładzie nacisk na bezpośredni i elastyczny kontakt z klientem, równocześnie dostosowując się do jego oczekiwań oraz stawiając na praktyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.