Aktualności

22.06 2021

RANKING KANCELARII „RZECZPOSPOLITEJ” 2021 – KANCELARIA M&S PONOWNIE REKOMENDOWANA W 2 DZIEDZINACH, REKOMENDOWANI PRAWNICY W PRAWIE KONKURENCJI I ANTYMONOPOLOWYM ORAZ W PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

W XIX edycji ogólnopolskiego rankingu kancelarii prawniczych 2021 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, kancelaria Markiewicz & Sroczynski otrzymała rekomendacje w 2 dziedzinach: 1) Prawo konkurencji i antymonopolowe; 2) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ponadto, prof. Ryszard Markiewicz otrzymał rekomendację w dziedzinie “Prawo autorskie i prawa pokrewne” a Mec. Jarosław Sroczyński w dziedzinie “Prawo konkurencji i antymonopolowe”. Rekomendacje te są udzielane na podstawie wskazań innych prawników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wskazali! Więcej o rankingu na stronie Rzeczpospolita: https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2

czytaj więcej >

10.06 2021

RANKING KANCELARII „RZECZPOSPOLITEJ” 2020 – M&S REKOMENDOWANĄ KANCELARIĄ W 3 DZIEDZINACH, REKOMENDOWANI PRAWNICY W PRAWIE KONKURENCJI I ANTYMONOPOLOWYM ORAZ PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I AUTORSKIM, LIDER W DZIEDZINIE “SPRAWY KONSUMECKIE”.

W XVIII edycji ogólnopolskiego rankingu kancelarii prawniczych 2020 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, kancelaria Markiewicz & Sroczynski otrzymała rekomendacje w 3 dziedzinach 1) Sprawy konsumenckie; 2) Prawo konkurencji i antymonopolowe; 3) Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie. Ponadto, prof. Ryszard Markiewicz otrzymał rekomendację w dziedzinie “Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie” a Mec. Jarosław Sroczyński w dziedzinie “Prawo konkurencji i antymonopolowe”. Mec. Sroczynski został też wybrany liderem w dziedzinie “Sprawy konsumenckie”. Rekomendacje te są udzielane na podstawie wskazań innych prawników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wskazali! Więcej o rankingu na stronie Rzeczpospolita: https://www.rp.pl/Rankingi/306109993-Ranking-kancelarii-prawniczych-2020-kto-zwyciezyl-w-rekomendacjach.html

czytaj więcej >

WIEDZA

Wieloletnie powiązanie szeregu prawników Kancelarii M&S, z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ich ciągłe zaangażowanie w rozwój doktryny prawa, a także wiedza mec. Sroczyńskiego założyciela i pierwszego dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że zespół Kancelarii M&S składa się z ekspertów w zakresie specjalizacji kancelarii.

DOŚWIADCZENIE

Prawnicy Kancelarii M&S posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Niejednokrotnie byli twórcami precedensowych wykładni prawa pozwalających chronić ich klientów w najdogodniejszy sposób. Doradzali zarówno wielkim przedsiębiorcom jak i organom państwowym.

NOWOCZESNOŚĆ

Kancelaria M&S kładzie nacisk na bezpośredni i elastyczny kontakt z klientem, równocześnie dostosowując się do jego oczekiwań oraz stawiając na praktyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.