Aktualności

08.11 2023

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITA – WYGLĄD PRODUKTU – CZY DOZWOLONE JEST KOPIOWANIE? JAK CHRONIONY JEST DESIGN?

🔵 W dzisiejszej Rzeczpospolita zająłem się tematem ochrony wyglądu produktu, wskazując po pierwsze na zasadę dopuszczalności naśladownictwa, po drugie próbując jednak określić w jakim zakresie jest ona ograniczona na wielu płaszczyznach prawa własności intelektualnej. Piszę zatem o tym czym jest niewolnicze naśladownictwo w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w jakim zakresie zewnętrzna postać produktu (design) może być chroniona prawem autorskim, wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi. 👉 Temat kumulatywnej ochrony prawami własności intelektualnej jest fascynujący, pokazuje jak wiele konfliktów pomiędzy interesami poszczególnych graczy rynkowych nie zostało jeszcze precyzyjnie rozstrzygniętych – warto jednak zdawać sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw lub szans. ➡️ Link do artykułu dla Subskrybentów: https://www.rp.pl/biznes/art39361911-wyglad-produktu-czy-dozwolone-jest-kopiowanie-jak-chroniony-jest-design?fbclid=IwAR0L_UwQzWmIhVTL5cveteaPm7bgU9lUZlC4k9698yb6w0Cv2QMXa9tjGBE

czytaj więcej >

24.10 2023

DR MICHAŁ MARKIEWICZ DLA RZECZPOSPOLITEJ – WYPOWIADALNOŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ: OCHRONA TWÓRCY CZY WRĘCZ PRZECIWNIE?

🔵 W dzisiejszej Rzeczpospolita dr Michał Markiewicz pisze o trwałości umowy licencyjnej w prawie autorskim. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z tego, że jeśli nie określimy czasu trwania licencji, to wygaśnie ona po 5 latach. Jeszcze większe zaskoczenie związane jest z umowami na czas określony dłuższy niż 5 lat. Możliwość ich wypowiedzenia już po 5 latach co do zasady miała chronić twórcę, w rzeczywistości prowadzi jednak do odmiennych skutków i wymuszania zawierania umów przenoszących prawa, mimo że nie odpowiada to interesom twórcy, ale także oczekiwaniom drugiej strony umowy. 👉 Jak zatem poradzić sobie z umowami licencyjnymi, które muszą być zawarte na długi czas? ➡️ Ogólnodostępny fragment artykułu: https://archiwum.rp.pl/artykul/1504331-Wypowiadalnosc-umowy-licencyjnej:-ochrona-tworcy-czy-wrecz-przeciwnie.html?fbclid=IwAR2EmJlMCdeZdrjFRivRa7QxEVG6fdOiH0XCU-MHV01IoGQJZnY3vL9N1dg

czytaj więcej >

WIEDZA

Wieloletnie powiązanie szeregu prawników Kancelarii M&S, z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ich ciągłe zaangażowanie w rozwój doktryny prawa, a także wiedza mec. Sroczyńskiego założyciela i pierwszego dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że zespół Kancelarii M&S składa się z ekspertów w zakresie specjalizacji kancelarii.

DOŚWIADCZENIE

Prawnicy Kancelarii M&S posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa. Niejednokrotnie byli twórcami precedensowych wykładni prawa pozwalających chronić ich klientów w najdogodniejszy sposób. Doradzali zarówno wielkim przedsiębiorcom jak i organom państwowym.

NOWOCZESNOŚĆ

Kancelaria M&S kładzie nacisk na bezpośredni i elastyczny kontakt z klientem, równocześnie dostosowując się do jego oczekiwań oraz stawiając na praktyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby.