Jarosław Sroczyński w Expert Guides Competition and Antitrust 2018

Jarosław Sroczyński został wymieniony w publikacji Expert Guides Competition and Antitrust 2018 jako wiodący polski specjalista w dziedzinie prawo konkurencji i antymonopolowe.