DR MICHAŁ MARKIEWICZ PRELEGENTEM SYMPOZJUM NAUKOWEGO W WARSZAWIE

W dniach 30 -31 maja 2019 r. dr Michał Markiewicz uczestniczył w Sympozjum Naukowym „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej” zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.
Dr Michał Markiewicz wygłosił prelekcję na temat „Ochrony wizerunku w prawie autorskim”.
Głównymi tematami wystąpień uczestników Sympozjum były m.in. właściwa kreacja, skuteczna ochrona oraz efektywna komercjalizacja wizerunku