Raport o historii polskiego prawa konkurencji

Opublikowany został raport z badań naukowych pt. „Implementing a Competition Law System – Three Decades of Polish Experience”, autorstwa dr Marka Martyniszyna z Queen’s University Belfast oraz prof. Macieja Bernatta z Uniwersytetu Warszawskiego. Raport jest obszernym opracowaniem na temat stanu polskiego prawa konkurencji, od początku jego wprowadzenia przed trzydziestu laty, aż po czasy współczesne. Badania były prowadzone w latach 2017-2018 i obejmowały także wywiady z wieloma osobami zaanagażowanymi w tworzenie i rozwój polskiego prawa konkurencji, w tym z Mec. Jarosławem Sroczyńskim jako pierwszym dyrektorem Delegatury Urzędu Antymonopolowego w Krakowie i długoletnim praktykiem w tej dziedzinie prawa. Projekt badawczy był finansowany przez Oxford Noble Foundation w ramach Programme on Modern Poland, jako grant naukowy przyznany dr Markowi Martyniszynowi w 2016 roku.
Zob. link do raportu: https://ssrn.com/abstract=3391298, a także do artykułu o badaniach naukowych, opublikowanego przez Autorów raportu w Journal of Antitrust Enforcement: https://doi.org/10.1093/jaenfo/jnz016