Seminarium antymonopolowe ACC

W dniu 28 listopada 2019 r., Mec. Jarosław Sroczyński wygłosił wykład na seminarium Association of Corporate Counsel Europe (ACC) – organizacji zrzeszającej prawników przedsiębiorstw. Wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów definicji rynku właściwego w prawie antymonopolowym oraz kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Seminarium miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.