PYTANIE PREJUDYCJALNE DO TSUE W TOKU PRAKTYKI M&S.

Pytanie prejudycjalne do TSUE w toku praktyki M&S. Przed nami rozwiązanie ciekawej kwestii dotyczącej wniosku o udzielenie informacji w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej (art. 479 (112) i n. k.p.c.). Wątpliwość Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy zastosowania art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. W konsekwencji, TSUE rozważy istotną dla naszego Klienta oraz całej praktyki kwestię zakresu zastosowania danego środka ochrony w kontekście konieczności uprzedniego stwierdzenia przysługiwania danego prawa własności intelektualnej uprawnionemu. Co więcej, skutkiem orzeczenia TSUE rozstrzygnięta ma zostać kwestia interpretacji wspomnianych przepisów w kontekście standardu dowodzenia przy tzw. roszczeniu informacyjnym. Pytanie Sądu dotyczy bowiem tego, czy w ramach wniosku konieczne jest udowodnienie czy tylko uprawdopodobnienie określonych okoliczności.