Czy wyrok Sped-Pro zachwieje UOKiK-iem?

Wyrok Sped-Pro wywołał ożywioną dyskusję. Prawo.pl publikuje dzisiaj kilka wypowiedzi, w tym moją (Jarosław Sroczyński), głos zabrał także Profesor Bernatt. Czy wyrok zachwieje UOKiK-iem? Takie pytanie nasuwa się po lekturze niektórych komentarzy. Spójrzmy na sprawę chłodnym okiem. Do kwestii praworządności stosuje się dwuetapowy test ze sprawy C-216/18 PPU. W pierwszym etapie bada się nieprawidłowości systemowe. W drugim, czy w okolicznościach sprawy przedsiębiorca będzie narażony na ryzyko niepraworządności. Komisja nie przeprowadziła analizy na pierwszym etapie, jednak Sąd tego nie zakwestionował (pkt 94 i 95 wyroku). Zakwestionował tylko lakoniczność wypowiedzi Komisji na drugim etapie, co do poszlak przedstawionych przez Sped-Pro. Sąd potwierdził też brak interesu Unii w prowadzeniu postępowania. Znaczenie wyroku może być zatem partykularne. Nie oznacza to, że z systemową praworządnością wszystko jest ok. Problemem jest zwłaszcza brak kadencyjności prezesa i brak kontroli sądowej odmowy wszczęcia postępowania. Moje uwagi w tych kwestiach w artykule na prawo.pl.