Seminarium CARS 30 marca 2022 r.

CARS podjął trudny temat skuteczności dochodzenia roszczeń antymonopolowych. Na seminarium 30 marca 2022 r. dyskutowali o tym prelegenci z Holandii, Litwy, Polski i Wlk. Brytanii. Na istotne bariery prawno-organizacyjne wskazywali Caroline Cauffman, Małgorzata Kozak, Marta Mackiewicz, Jurgita Malinauskaite, Sebastian Peyer, Aleksander Stawicki i Marcin Trepka. Jarosław Sroczyński omówił zarzut passing-on jako potencjalny „wyłącznik” odpowiedzialności naruszycieli w przypadku sprzedaży łańcuchowej. Podziękowania dla Dominik Wolski za zaproszenie i organizację Seminarium, Anna Laszczyk za moderację „mojej” sesji, a Maciej Bernatt za słowo wstępne.