„Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE (dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) – czy „istnieje” możliwy do określenia zakres tego prawa?”.

W numerze 1/2022 Białostockich Studiów Prawniczych ukazał się artykuł dr. Michała Markiewicz pod tytułem: „Publiczne komunikowanie utworu w Internecie w prawie UE (dyrektywa 2001/29 vs dyrektywa 2019/790) – czy „istnieje” możliwy do określenia zakres tego prawa?”. Zagadnienia związane z interpretacją zakresu prawa autorskiego w Internecie nie tylko są, delikatnie mówiąc nieoczywiste, ale ulegają dalszej komplikacji w ramach implementacji dyrektywy DSM.W artykule autor zwraca uwagę m.in. na wybrane niekonsekwencje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Zapraszamy do lektury. http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/173_Book-BSP-27-nr-1.pdf