Aktualności

06.04 2022

Seminarium CARS 30 marca 2022 r.

CARS podjął trudny temat skuteczności dochodzenia roszczeń antymonopolowych. Na seminarium 30 marca 2022 r. dyskutowali o tym prelegenci z Holandii, Litwy, Polski i Wlk. Brytanii. Na istotne bariery prawno-organizacyjne wskazywali Caroline Cauffman, Małgorzata Kozak, Marta Mackiewicz, Jurgita Malinauskaite, Sebastian Peyer, Aleksander Stawicki i Marcin Trepka. Jarosław Sroczyński omówił zarzut passing-on jako potencjalny „wyłącznik” odpowiedzialności naruszycieli w przypadku sprzedaży łańcuchowej. Podziękowania dla Dominik Wolski za zaproszenie i organizację Seminarium, Anna Laszczyk za moderację „mojej” sesji, a Maciej Bernatt za słowo wstępne.

czytaj więcej >

05.04 2022

Markiewicz & Sroczyński jako najlepsza kancelaria w rankingu FORBES Best Law Firms 2022

Markiewicz & Sroczyński jako najlepsza kancelaria w rankingu FORBES Best Law Firms 2022 w dwóch dziedzinach: Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym / konkurencja oraz Własność intelektualna. Dziękujemy za wyróżnienie! “Lista Najlepsze Kancelarie Polska 2022 powstała w oparciu o rekomendacje oddane przez prawników pracujących w kancelariach (badanie peer to peer) oraz klientów biznesowych (np. prawnicy wewnętrzni w działach prawnych przedsiębiorstw) w 24 różnych dziedzinach prawa.” Więcej o rankingu Forbes: https://www.forbes.pl/…/najlepsze-kancelarie-w…/qpw9nm4

czytaj więcej >

24.02 2022

Czy wyrok Sped-Pro zachwieje UOKiK-iem?

Wyrok Sped-Pro wywołał ożywioną dyskusję. Prawo.pl publikuje dzisiaj kilka wypowiedzi, w tym moją (Jarosław Sroczyński), głos zabrał także Profesor Bernatt. Czy wyrok zachwieje UOKiK-iem? Takie pytanie nasuwa się po lekturze niektórych komentarzy. Spójrzmy na sprawę chłodnym okiem. Do kwestii praworządności stosuje się dwuetapowy test ze sprawy C-216/18 PPU. W pierwszym etapie bada się nieprawidłowości systemowe. W drugim, czy w okolicznościach sprawy przedsiębiorca będzie narażony na ryzyko niepraworządności. Komisja nie przeprowadziła analizy na pierwszym etapie, jednak Sąd tego nie zakwestionował (pkt 94 i 95 wyroku). Zakwestionował tylko lakoniczność wypowiedzi Komisji na drugim etapie, co do poszlak przedstawionych przez Sped-Pro. Sąd potwierdził też brak interesu Unii w prowadzeniu postępowania. Znaczenie wyroku może być zatem partykularne. Nie oznacza to, że z systemową praworządnością wszystko jest ok. Problemem jest zwłaszcza brak kadencyjności prezesa i brak kontroli sądowej odmowy wszczęcia postępowania. Moje uwagi w tych kwestiach w artykule na prawo.pl.

czytaj więcej >

12.01 2022

Szkolenie z RODO dla MBA UE Katowice

Nowy rok rozpoczęliśmy spotkaniem z niezwykłym audytorium, tj. uczestnikami studiów podyplomowych MBA in Corporate Governance organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dnia 9 stycznia 2022 r., mec. Zuzanna Ochońska poprowadziła w ramach studiów zajęcia z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Spotkanie zaowocowało niezwykle ciekawą wymianą doświadczeń i dyskusją na temat ochrony danych w różnych organizacjach. Bardzo dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, a Uczestnikom za zaangażowanie.

czytaj więcej >

11.01 2022

Anna Pietrzyk została Aplikantem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2022 roku, Anna Pietrzyk złożyła ślubowanie i została Aplikantem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Gratulujemy!

czytaj więcej >

10.12 2021

Nominacja w rankingu GCR 100 2022

Kancelaria M&S otrzymała ponownie rekomendację w rankingu Global Competition Review jako rekomendowana wśród stu światowych praktyk prawa konkurencji.

czytaj więcej >

02.12 2021

WARSZTATY MEC. ZUZANNY OCHOŃSKIEJ DLA IP STUDENT

Grudzień rozpoczęliśmy od warsztatów w ramach XIII Edycji „IP Student”! Mec. Zuzanna Ochońska pracowała ze studentami nad praktycznymi aspektami pisania pozwów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji. Teraz trwa praca własna studentów, którzy mierzą się z ciekawym i niełatwym kazusem przygotowując swoje projekty pozwów. W marcu 2022 r. zapraszamy uczestników programu do uczestnictwa w wykładzie prowadzonym przez Mec. Zuzannę Ochońską „Prawo mody”. Temat na czasie, bowiem Prezes UOKiK ostatnio ostro „wziął się” za influencerów. Cytując za organizatorami: “IP Student jest to cykl warsztatów z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Warsztaty IP Student organizowane przez Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji UJ we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego K. Tusińskiego.”

czytaj więcej >