Aktualności

08.10 2021

JAROSŁAW SROCZYŃSKI W PANELU VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONSUMENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniach 5-6 października 2021 r. odbyła się VIII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pod patronatem Prezesów UOKiK i UKE. Mec. Sroczyński był uczestnikiem panelu dotyczącego skutecznego egzekwowania praw konsumentów, w sprzedaży i usługach tradycyjnych po nowe formy handlu.

czytaj więcej >

22.09 2021

RANKING EXPERT GUIDES COMPETITION AND ANTITRUST 2021

Mec. Jarosław Sroczyński i Kancelaria Markiewicz & Sroczyński uzyskali po raz kolejny rekomendację w rankingu Expert Guides Competition and Antitrust 2021. “Expert Guides bada światowy rynek prawny od ponad 20 lat i stał się jednym z najbardziej zaufanych źródeł dla międzynarodowych nabywców usług prawnych.” (expertguides.com)

czytaj więcej >

16.09 2021

PROF. RYSZARD MARKIEWICZ I DR MICHAŁ MARKIEWICZ W PANELU XXI KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI Z CYKLU NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2021

W dniach 13-15 września 2021 r. w Krakowie, odbyła się XXI Krakowska Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Edukacyjny FORUM w ramach cyklu NOWOCZESNE Prawo Autorskie i Prawo Własności Intelektualnej. Dr Michał Markiewicz prowadził wykład obejmujący dwa zagadnienia : 1) kolizję między zarejestrowanymi znakami towarowymi z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz 2) wątpliwości wokół publicznego komunikowania utworu w orzeczeniach TSUE oraz Dyrektywie 2019/790. Natomiast Prof. Ryszard Markiewicz wyłożył materię obejmującą: zasady oceny prawnej krótkich fragmentów tekstu na przykładzie ochrony prawnoautorskiej zwrotu “Wsiąść do pociągu byle jakiego”, technologia NFT czyli ”Non-Fungible Token”, a także “Nowe sprawy, nowe obrazki – stare i nowe problemy prawa autorskiego (orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, polskie orzecznictwo sądowe, nowe wyzwania dla prawa autorskiego.

czytaj więcej >

13.09 2021

Nasz komentarz dla GCR

Global Competition Review opublikował 8 września 2021 r. artykuł w sprawie koncentracji Air Liquide/Betamed, z wypowiedzią J. Sroczyńskiego o celowości wprowadzenia instytucji „monitoring trustee”, uczestniczącego w złożonych, warunkowych koncentracjach.

czytaj więcej >

30.08 2021

KOMENTARZ DR. MICHAŁA MARKIEWICZA DO SPRAWY TRADEMARK TROLLING – LODY „EKIPA”

Polecamy artykuł autorstwa Moniki Sewastianowicz opublikowany w ramach serwisu „Prawo.pl należącego do Wolters Kluwer Polska pod tytułem “Swojej marki trzeba pilnować – odzyskanie praw do znaku trudne i bardzo kosztowne”. Komentarz do sprawy dotyczącej tzw. „trademark trolling” i znaku towarowego w kontekście jego rejestracji, autorstwa dr Michała Markiewicza, zasługuje na szczególną uwagę – nie tylko licznych fanów młodych gwiazd YouTube Ekipa i ich kolorowych lodów Koral. Naszym zdaniem, to ciekawy przykład wykorzystania cudzej popularności dla własnych „interesów”. Dr Michał Markiewicz wskazuje szerzej, że: “Ochrona znaku towarowego przysługuje od momentu jego zgłoszenia, jednak powstaje dopiero w chwili rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy. Zatem po dokonaniu rejestracji możliwe jest dochodzenie roszczeń uwzględniających naruszenia mające miejsce od momentu zgłoszenia znaku do rejestracji. Jeżeli chodzi o rejestrację cudzych oznaczeń, to sytuacja jest skomplikowana, może bowiem dojść do rejestracji cudzego niezarejestrowanego oznaczenia – jednak w ramach procedury przed Urzędem Patentowym RP za każdym razem badane jest, czy zgłoszenia nie dokonano w złej wierze (na taką okoliczność można zwrócić uwagę Urzędu). Przeszkodą rejestracji znaku towarowego może być także naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak np. praw autorskich – co w ramach postępowania przed UPRP wymaga zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot uprawniony. Zdarza się jednak, że tego typu sprawy kończą się odkupieniem praw od osoby, która zarejestrowała znak, albo w sądzie.Trzeba mieć także na uwadze, że korzystanie z cudzego niezarejestrowanego oznaczenia może zostać uznane za niedozwolone ze względu na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast w przypadku kolizji pomiędzy zarejestrowanymi znakami towarowymi istotne jest to, kto pierwszy dokonał zgłoszenia znaku.” https://www.prawo.pl/biznes/ekipa-rejestracja-znaku-towarowego-a-trademark-trolling,510291.html

czytaj więcej >

17.08 2021

PYTANIE PREJUDYCJALNE DO TSUE W TOKU PRAKTYKI M&S.

Pytanie prejudycjalne do TSUE w toku praktyki M&S. Przed nami rozwiązanie ciekawej kwestii dotyczącej wniosku o udzielenie informacji w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej (art. 479 (112) i n. k.p.c.). Wątpliwość Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy zastosowania art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. W konsekwencji, TSUE rozważy istotną dla naszego Klienta oraz całej praktyki kwestię zakresu zastosowania danego środka ochrony w kontekście konieczności uprzedniego stwierdzenia przysługiwania danego prawa własności intelektualnej uprawnionemu. Co więcej, skutkiem orzeczenia TSUE rozstrzygnięta ma zostać kwestia interpretacji wspomnianych przepisów w kontekście standardu dowodzenia przy tzw. roszczeniu informacyjnym. Pytanie Sądu dotyczy bowiem tego, czy w ramach wniosku konieczne jest udowodnienie czy tylko uprawdopodobnienie określonych okoliczności.

czytaj więcej >

28.06 2021

MEC. JAROSŁAW SROCZYŃSKI JAKO GLOBAL LEADER W RANKINGU WHO IS WHO LEGAL

M&S rekomendowaną kancelarią w rankingu „WHO IS WHO LEGAL”: mec. Jarosław Sroczyński otrzymał tytuł „GLOBAL LEADER” w obszarze „COMPETITION”. Dziękujemy za wyróżnienie. Więcej na stronie WWL Ranking: https://whoswholegal.com/jaroslaw-sroczynski #whoiswholegal #competition #globalleader

czytaj więcej >