Aktualności

22.01 2018

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński nominowana w rankingu GCR 100 za rok 2017

Nasza kancelaria po raz kolejny otrzymała w tym roku nominację Global Competition Review jako kancelaria rekomendowana wśród stu światowych praktyk prawa konkurencji.

czytaj więcej >

20.11 2017

Jarosław Sroczyński na IX Kongresie Prawa Konkurencji

W dn. 16 listopada 2017 r. Jarosław Sroczyński uczestniczył w IX Kongresie Prawa Konkurencji, zorganizowanym w Warszawie pod patronatem „Pulsu Biznesu”. W pierwszej części Kongresu, J. Sroczyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat ustawy o nadużywaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W drugiej części, J. Sroczyński wygłosił referat dotyczący pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. W Kongresie udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców, kancelarii prawnych i UOKiK-u.

czytaj więcej >

15.11 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”

W internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym iKAR 6(6)/2017 ukazał się artykuł J. Sroczyńskiego „Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce: nadzieje i obawy”, w którym omówiono procedury związane z rozwiązywaniem sporów konsumenckich w sektorze energetycznym przez Koordynatora ds. negocjacji. Artykuł stanowi rozszerzenie referatu na ten sam temat, wygłoszonego przez Mec. Sroczyńskiego podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, która odbyła się dn. 24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Łódzkiego. Artykuł jest dostępny pod adresem internetowym: https://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45

czytaj więcej >

05.11 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Ustawa o przewadze kontraktowej: pierwsze refleksje i kontrowersje”

W Księdze Jubileuszowej Prof. Tadeusza Skocznego został opublikowany artykuł Mec. Sroczyńskiego na temat nowej ustawy o przewadze kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W artykule autor analizuje m. in. celowość wprowadzenia nowej regulacji i jej możliwe skutki dla małych i średnich dostawców. Poddano analizie także niektóre pojęcia zawarte w nowej ustawie, takie jak przesłanka interesu publicznego czy dysproporcja w potencjale ekonomicznym przedsiębiorców.

czytaj więcej >

30.10 2017

Księga Jubileuszowa dla Prof. Tadeusza Skocznego

W dniu 27 października 2017 r. Mec. Jarosław Sroczyński uczestniczył w uroczystości wręczenia Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu Księgi Jubileuszowej, stanowiącej wyraz uznania za ogromny dorobek naukowy i pedagogiczny w zakresie prawa ochrony konkurencji. Uroczystość odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gromadząc licznych przedstawicieli sądownictwa, UOKiK-u i innych urzędów regulacyjnych, a także nauki i praktyki prawa. Mec. Sroczyński miał zaszczyt napisania jednej z laudacji na cześć Profesora, opublikowanej w Księdze.

czytaj więcej >

20.09 2017

Agnieszka Staszek i Zuzanna Ochońska na konferencji OIRP w Olsztynie w sprawie RODO

W dniach 7-10 września 2017 r. Agnieszka Staszek i Zuzanna Ochońska wzięły udział w konferencji pt. „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?” Konferencja zorganizowana była w Olsztynie przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz OIRP w Olsztynie. Miała na celu przybliżenie uczestnikom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz praktycznych aspektów związanych z wejściem w życie RODO.

czytaj więcej >

15.09 2017

Nowa książka Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza

W sierpniu 2017 roku Wydawnictwo Wolters Kluwer opublikowało nowe wydanie książki współautorstwa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza – „Prawo autorskie i prawa pokrewne”. Publikacja prezentuje istotne elementy problematyki prawa autorskiego, w tym kwestie związane z właściwym redagowaniem umów, stosowaniem prawa autorskiego w internecie (m.in. zagadnienie wolnego dostępu – open access), czy zagadnienie dyrektywy o dziełach osieroconych.

czytaj więcej >