Aktualności

10.12 2016

Wystąpienie Mec. Sroczyńskiego podczas VIII Kongresu Prawa Konkurencji

W dniu 21 listopada 2016 r. odbył się w Hotelu Novotel Warsaw Airport, VIII Kongres Prawa Konkurencji, którego współorganizatorem był Puls Biznesu.
Mec. Jarosław Sroczyński poprowadził podczas Kongresu warsztaty zatytułowane: „Franczyza: nie wszystkie chwyty dozwolone. Przykłady z orzecznictwa a praktyka rynkowa”.
Szczegółowo omówiono orzecznictwo w zakresie ustalania cen w umowach franczyzy, zwłaszcza sprawę Sfinks.
Podczas wydarzenia dyskutowano także m.in. na temat zagrożeń na gruncie prawa konkurencji w ramach komunikacji przedsiębiorców, analizowano problem wyłączności w porozumieniach wertykalnych, czy też omawiano kwestię zwalczania nieuczciwej reklamy.

czytaj więcej >

10.12 2016

Publikacja J. Sroczyńskiego w pokonferencyjnym wydawnictwie „Prawo konsumenckie w praktyce”

W listopadzie 2016 roku ukazała się publikacja wydawnictwa CH Beck, zatytułowana “Prawo konsumenckie w praktyce” pod redakcją dr Marzeny Czarneckiej i prof. Tadeusza Skocznego. Publikacja zawiera referaty i wystąpienia wygłoszone przez uczestników Krajowej Konferencji Konsumenckiej, zorganizowanej w Katowicach w dniach 09-10.05.2016 r.
Jednym z prelegentów wspomnianej konferencji był Mec. Sroczyński, którego wystąpienie zatytułowane: „UOKiK – co my z niego mamy? Próba metodologii badań tzw. przysporzenia konsumenckiego”, zostało opublikowane jako artykuł w obecnym wydawnictwie pokonferencyjnym. Artykuł dotyczy korzyści materialnych, jakie odnoszą polscy konsumenci wskutek działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

czytaj więcej >

10.12 2016

Recenzja książki Prof. Ryszarda Markiewicza „Zabawy z prawem autorskim”

W „Rzeczpospolitej” ukazała się recenzja książki Prof. Ryszarda Markiewicza „Zabawy z prawem autorskim”, pióra Prof. Stanisława Sołtysińskiego, który określił publikację Prof. Markiewicza jako „najważniejszą monografię w polskiej literaturze prawniczej o granicach własności autorskiej”. Zobacz recenzję:

czytaj więcej >

17.10 2016

Mateusz Mroczek uczestnikiem konferencji Instytutu Wolności w Warszawie

W dniu 13 października 2016 roku Mateusz Mroczek uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Wolności, wspierający polskie przedsiębiorstwa należące do tzw. grupy Asów Polskiej Gospodarki, mające istotny wpływ na jej siłę i konkurencyjność. Podczas warszawskiej konferencji został zaprezentowany raport przedstawiający firmy stanowiące strategiczne aktywa polskiej gospodarki, o największym kapitale innowacyjnym i rozwojowym.

czytaj więcej >

30.09 2016

Publikacja M. Mioduszewskiego w iKARZ-e

W numerze wrześniowym 5(5)/2016 internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukazała się glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 r. (I ACa 466/15), autorstwa Mec. Marcina Mioduszewskiego. Glosa, zatytułowana „Wypowiedzenie umowy licencyjnej o korzystanie z repertuaru dokonane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi w warunkach nadużywania przez tę organizację pozycji dominującej”, dostępna jest pod adresem internetowym:

czytaj więcej >

16.08 2016

Publikacja Jarosława Sroczyńskiego w pokonferencyjnym wydawnictwie „Economics of Competition Protection. Vertical Restraints / Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne”

W czerwcu 2016 r. ukazała się publikacja „Economics of Competition Protection. Vertical Restraints / Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne”, pod redakcją Prof. Anny Fornalczyk i Prof. Tadeusza Skocznego, zawierająca artykuły i wystąpienia uczestników międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez UOKiK oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w Warszawie, w październiku 2015 roku.
Na w/wym. konferencji Mec. J. Sroczyński, w panelu „Wykorzystanie ekonomii w stosowaniu prawa konkurencji”, przedstawił referat „Ekonomia behawioralna jako narzędzie analityczne w prawie konkurencji”. Referat ten został opublikowany pod tym samym tytułem jako artykuł w wydawnictwie pokonferencyjnym. W publikacji zamieszczono także relacje z poszczególnych paneli tematycznych konferencji. Mec. J. Sroczyński był moderatorem jednego z nich, poświęconego “Obszarom stosowania analiz ekonomicznych w prawie antymonopolowym”.

czytaj więcej >

22.04 2016

Szkolenie ACC Europe i UEK dla prawników korporacyjnych

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Mec. Jarosław Sroczyński prowadził szkolenie na temat: „Środki zaradcze (remedies): Prezes UOKiK jako regulator rynku?”, a także omówił najważniejsze kwestie dwóch nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z roku 2015 i 2016. Szkolenie zostało zorganizowane dla prawników korporacyjnych (w tym radców prawnych, adwokatów i aplikantów) przez Association of Corporate Counsel Europe (ACC Europe) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ACC Europe jest częścią stowarzyszenia Association of Corporate Counsel (ACC), które powstało w roku 1982 i zrzesza ponad 40.000 członków w 85 krajach, zatrudnionych w ponad 10.000 podmiotach.

czytaj więcej >