Aktualności

05.04 2017

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński w rankingu kancelarii regulacyjnych 2017 Polityki Insight

Nasza kancelaria po raz kolejny została wymieniona jako rekomendowana w dziedzinie prawa konkurencji w rankingu kancelarii regulacyjnych ogłoszonym przez Polityka Insight w marcu 2017 r.

czytaj więcej >

30.03 2017

Agnieszka Staszek prelegentką warsztatów „Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji”

W dniach 27-28 marca 2017 r. odbyły się w Warszawie warsztaty „Zapewnienie zgodności w aspekcie najnowszych zmian w prawie konkurencji”, zorganizowane przez MM Conferences. Podczas warsztatów Agnieszka Staszek przedstawiła prelekcję „Analiza umów o współpracy pod kątem prawa konkurencji”.

czytaj więcej >

17.03 2017

Zuzanna Ochońska i Agnieszka Staszek prelegentkami podczas warsztatów „Prawo konsumenckie w energetyce – aspekty praktyczne”

Dnia 16 marca 2017 r. Zuzanna Ochońska i Agnieszka Staszek uczestniczyły w organizowanych w Warszawie przez firmę Proability warsztatach „Prawo konsumenckie w energetyce – aspekty praktyczne”, podczas którego poprowadziły panel szkoleniowy dotyczący „Kar umownych w umowie sprzedaży energii elektrycznej”. Prelegentki omówiły m.in. ograniczenia przy konstruowaniu kar umownych wynikające z prawa energetycznego i konsumenckiego, a także najciekawsze decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące przedmiotowej problematyki.

czytaj więcej >

15.03 2017

Kancelaria Markiewicz & Sroczyński „Partnerem Godnym Zaufania” Żywiec Zdrój S.A.

Podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej w dniu 14 marca 2017 r. w Hotelu Narvil w Serocku, nasza kancelaria otrzymała zaszczytne wyróżnienie i statuetkę „Partnera Godnego Zaufania” firmy Żywiec Zdrój S.A. Jesteśmy bardzo dumni!

czytaj więcej >

27.02 2017

Jarosław Sroczyński prelegentem IV Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej

W dniach 23-24 lutego 2017 r. odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach IV Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezes UOKiK Pan Marek Niechciał.
Mec. Sroczyński wygłosił podczas Konferencji referat pt. „Arbitraż konsumencki (ADR) w energetyce: więcej pożytku czy problemów?” W swoim wystąpieniu Mec. Sroczyński odniósł się do kwestii związanych z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w szczególności do wynikających z niej obowiązków dla przedsiębiorców energetycznych.

czytaj więcej >

16.02 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem)”

W styczniu 2017 r. ukazał się kolejny numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), wydawanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony ochronie konkurencji w sektorze farmaceutycznym i opieki zdrowotnej. W publikacji zamieszczono artykuł J. Sroczyńskiego pt.: „Spór o homeopatię (czyli o władzę nad rynkiem)”, dotyczący sporu Prezesa UOKiK z Naczelną Izbą Lekarską w sprawie homeopatii i wpływu wyroków sądowych wydanych w tej sprawie na uprawnienia samorządu zawodowego lekarzy do regulowania rynków. Artykuł dostępny jest pod adresem internetowym: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/39/111.pdf

czytaj więcej >

24.02 2017

Mec. Jarosław Sroczyński rekomendowanym prawnikiem Who’s Who Legal 2017 w dziedzinie „competition”

J. Sroczyński został rekomendowanym prawnikiem Who’s Who Legal 2017 w dziedzinie „competition”. Jest to kolejne takie wyróżnienie w tej dziedzinie prawa dla Mec. Sroczyńskiego w ciągu kilku ostatnich lat.

czytaj więcej >