Aktualności

05.11 2017

Artykuł Jarosława Sroczyńskiego pt. „Ustawa o przewadze kontraktowej: pierwsze refleksje i kontrowersje”

W Księdze Jubileuszowej Prof. Tadeusza Skocznego został opublikowany artykuł Mec. Sroczyńskiego na temat nowej ustawy o przewadze kontraktowej w sektorze rolno-spożywczym. W artykule autor analizuje m. in. celowość wprowadzenia nowej regulacji i jej możliwe skutki dla małych i średnich dostawców. Poddano analizie także niektóre pojęcia zawarte w nowej ustawie, takie jak przesłanka interesu publicznego czy dysproporcja w potencjale ekonomicznym przedsiębiorców.

czytaj więcej >

30.10 2017

Księga Jubileuszowa dla Prof. Tadeusza Skocznego

W dniu 27 października 2017 r. Mec. Jarosław Sroczyński uczestniczył w uroczystości wręczenia Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu Księgi Jubileuszowej, stanowiącej wyraz uznania za ogromny dorobek naukowy i pedagogiczny w zakresie prawa ochrony konkurencji. Uroczystość odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gromadząc licznych przedstawicieli sądownictwa, UOKiK-u i innych urzędów regulacyjnych, a także nauki i praktyki prawa. Mec. Sroczyński miał zaszczyt napisania jednej z laudacji na cześć Profesora, opublikowanej w Księdze.

czytaj więcej >

20.09 2017

Agnieszka Staszek i Zuzanna Ochońska na konferencji OIRP w Olsztynie w sprawie RODO

W dniach 7-10 września 2017 r. Agnieszka Staszek i Zuzanna Ochońska wzięły udział w konferencji pt. „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?” Konferencja zorganizowana była w Olsztynie przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz OIRP w Olsztynie. Miała na celu przybliżenie uczestnikom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz praktycznych aspektów związanych z wejściem w życie RODO.

czytaj więcej >

15.09 2017

Nowa książka Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza

W sierpniu 2017 roku Wydawnictwo Wolters Kluwer opublikowało nowe wydanie książki współautorstwa Profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza – „Prawo autorskie i prawa pokrewne”. Publikacja prezentuje istotne elementy problematyki prawa autorskiego, w tym kwestie związane z właściwym redagowaniem umów, stosowaniem prawa autorskiego w internecie (m.in. zagadnienie wolnego dostępu – open access), czy zagadnienie dyrektywy o dziełach osieroconych.

czytaj więcej >

08.09 2017

Jarosław Sroczyński wystąpi podczas konferencji „Przyszłość rynku usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania”.

Dnia 14 września 2017 r. odbędzie się Konferencja Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu VI LAW SUMMIT „Przyszłość rynku usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania”, podczas której Mec. Jarosław Sroczyński wygłosi referat „Kryteria doboru zewnętrznej kancelarii prawnej: cena czy jakość?”. Miejsce Konferencji to Centrum Konferencyjne Dago, Rondo ONZ 1, Warszawa. Szczegóły pod linkiem

czytaj więcej >

28.08 2017

Wykład Marcina Mioduszewskiego dla ELSA Łódź

W dniu 23 sierpnia 2017 r. Mec. Marcin Mioduszewski wygłosił wykład dla ELSA Łódź w ramach „IInd Film Law School”. Tematem warsztatów była interesująca i budząca wiele kontrowersji, zarówno prawnych jak i rynkowych, instytucja tzw. „dodatkowego wynagrodzenia” współtwórców i artystów wykonawców utworu audiowizualnego (art. 70 ust. 2(1) i 3 pr. aut.). Problemy prawne z nim związane zostały przedstawione na tle pierwszej w Polsce, wciąż toczącej się sprawy o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia na rzecz aktorów serialu typu docu-crime.

czytaj więcej >

18.08 2017

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY INFORMACJĘ O ŚMIERCI NASZEGO KOLEGI DR. KRZYSZTOFA FELCHNERA.

SKŁADAMY RODZINIE ORAZ BLISKIM WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA ORAZ PRZEKAZUJEMY SŁOWA WSPARCIA I OTUCHY.

RYSZARD MARKIEWICZ, JAROSŁAW SROCZYŃSKI ORAZ WSZYSCY PRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY KANCELARII MARKIEWICZ & SROCZYŃSKI.

czytaj więcej >